Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, br. 137, str. 26-48
Kultura i sreća
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
Ključne reči: kultura; život; sreća; eros; psihička negentropija
Sažetak
Duh kulture sadržan je u sokratovskom pozivu na samospoznaju, u cilju moralnog poboljšanja, mudrosti, dobrog života, koji ne samo da donosi sreću, već jeste sreća. Kultura prevazilazi informisanost i znanje u spoznaji koja doprinosi procvatu života ličnosti i društva. Stvarni smisao kulture je u budnijoj i snažnijoj prisutnosti sebi i svetu. Treba biti svestan suštinske razlike između 'imati' obrazovanje, kulturu kao akumulaciju znanja i 'biti' obrazovana, kultivisana ličnost što je rezultat refleksivnog i kreativnog življenja. Kultura je biofilna orijentacija, jer omogućava slobodan protok i realizaciju životne energije u igri ekspresije i oblika. Dokle god se u vaspitanju, školstvu i društvu uopšte, kulturi ne vrati njen duh, eros koji ju je od pamtiveka prožimao, i dokle god se ona ne bude prenosila, komunicirala mladim naraštajima, sadržinski i formalno, u skladu sa tim značenjem, oni će je doživljavati kao strano telo tuđe njihovim potrebama, interesima i traganju za srećom.
Reference
Arendt, H. (2012) L'humaine condition. Paris: Gallimard
Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: A social cognition theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Csikszentmihalyi, M. (2006) La créativité: Psychologie de la découverte et del' invention. Paris: Robert Laffont
Csikszentmihalyi, M. (2004) Vivreheureux - psychologie dubonheur. Paris: Odile Jacob
Debord, G. (1992) La société du spectacle. Paris: Éditions Gallimard
Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Ryan, R.M. (1991) Motivation and education: The self-determination perspective. Educational Psychologist, 26, 325-346
Goldsmith, T. (2002) La science et sonaspect religieux. u: Le Tao de l' Écologie, Paris: Éditions du Rocher, 96
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet. Beograd: Prosveta
Henry, M. (2003) La Généalogie de la psychanalyse. Paris: PUF
Henry, M. (1987) La barbarie. Paris: Editions Grasset
Herriot, E. (1961) Notesetmaximes. Paris: Hachette
Kolakovski, L. (1989) Prisutnost mita. Beograd: Rad
Lipovecki, Ž. (2011) Doba praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Maslov, A.H. (2001) O životnim vrednostima. Beograd: Žarko Albulj
Mccombs, B.L., Marzano, R.J. (1990) Putting the self into self-regulated learning: The self as agent in integrating will and skill. Educational Psychologist, vol. 25, 51-69
Milivojević, T. (2012) Uvodu kulturnu antropologiju. Beograd: Megatrend Univerzitet
Morin, E. (1973) Le paradigmeperdu. Paris: LeSeuil
Morin, E. (2007) Mon chemin. Paris: Fayard
Uzelac, M. Inflaciona estetika. http://www.uzelac.eu/Knjige/16_ MilanUzelac_Inflaciona_estetika.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1237026M
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2013.