Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 4 od 84  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 1, br. 2, str. 215-227
Antičko i hrišćansko nasleđe u komunikologiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet društvenih nauka, Beograd

e-adresamirko.miletic@fdn.edu.rs
Ključne reči: antička civilizacija; hrišćanstvo; retorika; semiotika; hermeneutika; komuniciranje; komunikaciona situacija; komunikacioni čin; komunikologija
Sažetak
U radu se ukazuje da najraniji teorijski koncepti o komuniciranju potiču iz retoričkih učenja u antičkoj Grčkoj i Rimu, a zatim se mogu pronaći u srednjovekovnoj hrišćanskoj, patrističkoj i sholastičkoj egzegezi. Govor i razgovor su, kao retoričke teme, bili u središtu pažnje grčkih filozofa klasičnog perioda, kasnije i u Rimu, a nedoumica da li dobar govornik govori istinu ili dobro govori predstavlja i danas, ne samo retorički, nego i podsticajan komunikološki problem. Hroničari istraživanja komuniciranja primećuju da je intelekstualističko-sadržajni pravac u antičkoj retorici izvršio i vrši uticaj na evropske komunikologe, sličan onom koji retorsko-formalistički ostvaruje na glavnu struju američkih istraživača komuniciranja. U srednjem veku hrišćanstvo i retorika postale su nerazdvojne u propovedništvu i molitvama, a težište pomenute dileme premešteno je iz oblasti etike i logike u sferu dogme. U teološkim radovima razvijen je čitav niz molitvenih i propovedničkih pravila za intrapersonalno komuniciranje sa metafizičkim bićima, interpersonalno komuniciranje vernika i komuniciranje sveštenika sa publikom verujućih ljudi. Rad se završava zaključkom da je u savremenosti malo teorija o komuniciranju koje, makar indirektno, ne uzimaju u obzir retoričke postulate nastale u antičko i srednjevekovno doba, "predistorijskom" periodu savremenog interdisciplinarnog istraživanja i promišljanja ljudskog komuniciranja.
Reference
Aristotel (1984) Politika. Beograd: BIGZ
Aristotel (1987) Retorika. Beograd: Nezavisna izdanja Slobodana Mašića
Aristotel (2003) Nikomahova etika. Novi Sad: Budućnost
Augustine (1995) De doctrina Christiana. Oxford: Clarendon Press
Avramović, S. (2008) Rhetorike techne - veština besedništva i javni nastup. Beograd: Službeni glasnik
Beker, M. (1997) Kratka povijest antičke retorike. Zagreb: Artrezor
Bizzell, P., Herzberg Bruce (2001) The rhetorical tradition. Boston: Bedford
Bogdanić, A. (1996) Komunikologija - vodeća paradigma. Beograd: Čigoja
Clark, M.T., ed. (2000) An Aquinas reader: Selections from the writings of Thomas Aquinas. Fordham: University Press
Džinić, I. (2013) Retorika i homiletika - neke teološke rasprave o odnosu dviju disciplina. Bogoslovska smotra, Vol 83, No 1; Zagreb; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
George, K. (1994) A new history of classical rhetoric. New Jersey: Princeton University
Homer (2004) Ilijada. Novi Sad: Školska knjiga
Jackson, D. (1969) The theory of signs in St. Augustine's De doctrina Christiana. Charllote: Queens College
Karl, J. (1953) The origin and goal of history. New Heaven: Yale University Press
Karl, J. (1921) Geschichte der antiken philosophie. Tübingen
Kvintilijan, F.M. (1985) Obrazovanje govornika - odabrane strane. Sarajevo: Veselin Masleša
Lasswell, H.D. (1948) The structure and function of communication in society. u: Bryson L. [ur.] Communication of ideas, New York: Institute for Religious and Social Studies, p. 37-37
Mićunović, D. (1987) Polis - između zajednice i države. Filozofija i društvo, I; Beograd; Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Miletić, M., Miletić, N. (2021) Komunikološki leksikon. Beograd: Jasen, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Oates, W. (1963) Aristotle and the problem of value. New Jersey: Princeton University Press
Petrović, S. (1975) Retorika. Niš: Gradina
Platon (1968) Protagora + Gorgija. Beograd: Kultura
Platon (1969) Država. Beograd: Kultura
Platon (1979) Ijon + Gozba + Fedar. Beograd: Kultura
Platon (1990) Zakoni. Beograd: BIGZ
Radojković, M., Đorđević, T. (2005) Osnove komunikologije. Beograd: FPN
Reardon, K.K. (1998) Interpersonalna komunikacija - gdje se misli susreću. Zagreb: Alinea
Tadić, L.P. (1994) Retorika i demokratija. Filozofija i društvo, br. 5, str. 9-30
Umberto, E. (2001) Granice tumečenja. Beograd: Paideia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/drushor2102215M
primljen: 01.09.2021.
prihvaćen: 01.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka