Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 84  
Back povratak na rezultate
Sokratesovo shvaćanje zadaće filozofije
Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Federacija BiH
Ključne reči: znanje; dobro; metod; elenhos; ironija
Sažetak
U članku se nastoji stupnjevito prikazati Sokratesovo shvaćanje zadaće filozofije s osvrtom na suvremene interpretacije. Na tom putu nailazi se na nezaobilazanu prepreku, a to je problem suvremenih značenja Sokratesove filozofije. Sokrates iza sebe nije ostavio pisani trag, tako da saznanja o njegovoj filozofiji i životu, crpimo iz glavnih svjedočanstava, a to su spisi Aristofana, Ksenofona, Platona i Aristotela. S obzirom na prihvaćanje i naklonost ka određenim svjedočanstvima, bivamo sve dalje od određenja povijesnog Sokratesa. Paradoks ovog udaljavanja, prikazuje se u tome što NAM Sokrates na ovaj način u njegovom misaonom naslijeđu postaje bliži kao naš suvremenik. Ali, ono što se ne može zanemariti, jeste činjenica, da je Sokrates svojom filozofijom ostavio neizbrisiv trag u razvoju cjelokupnog filozofskog mišljenja i odrednica moderne kulture u cjelini. Prelaz sa pitanja prirode na pitanje ljudskog života, kroz uvođenje metode koja ima za cilj otklanjanje zablude i mogućnosti određenja pravog smjera za djelovanje, jeste ono što Sokratesa čini jednim od najznačajnih filozofa i ostavlja ga i u današnjem sagledavanju izvorišta moderne misli.
Reference
Aristofan (1963) Oblakinje. Beograd: Nolit
Detienne, M. (1987) The Masters of Truth in Arhaic Greece. New York
Diels, H. (1983) Predsokratovci (fragmenti). Zagreb: Naprijed, II
Diels, H. (1983) Predsokratovci (fragmenti). Zagreb: Naprijed, I
Đurić, M.N. (1987) Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Guthrie, W.K.C. (2006) Povijest grčke filozofije - Sofisti -Sokrat. Zagreb: Naklada Juričić d.o.o
Kopolston, F. (1988) Istorija filozofije - Grčka i Rim. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Ksenofon (1980) Uspomene o Sokratu. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Laertije, D. (1985) Život i mišljenja istaknutih filozofa. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Marić, D. (2002) Sokrates i kinici. Zenica: U. G. HIJATUS
Platon (1985) Ijon, Gozba, Fedar. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Platon (1982) Dijalozi. Beograd: Grafos
Platon (1983) Država. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Platon (1983) Meneksen, Fileb, Kritija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Platon (1985) Odbrana Sokratova, Kriton, Fedon. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Stumpf, S.E. (1994) Socrates to Sartre. New York: McGraw-Hill, Inc
Vlastos, G. (1994) Socratic studies. Cambridge: Cambridge University Press
Vlastos, G. (1991) Socrates: Ironist and moral philosopher. Ithaca-New York: Cornell University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/npunpdhn2102103A
primljen: 12.03.2021.
prihvaćen: 30.09.2021.
objavljen onlajn: 10.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka