Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 84  
Back povratak na rezultate
2020, br. 168, str. 375-391
Legati u kulturi s posebnim osvrtom na Kuću legata u Beogradu
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti
Ključne reči: kulturna politika; legati u kulturi; Kuća legata u Beogradu; kulturna baština; grad Beograd
Sažetak
Briga o kulturnoj baštini spada u prioritete svake državne kulturne politike. Najvažnija je zaštita, jer se izgubljeno ne može nadoknaditi, a od izuzetne važnosti su i njeno proučavanje i prezentacija javnosti. S jedne strane, za očekivati je da su u osiromašenoj državi izdvajanja za kulturu svedena na minimum, ali s druge, postoji i veliki broj nerešenih problema koji ne zavise od finansija, poput uređivanja pravne regulative kada je ova oblast u pitanju. U radu se govori o legatima iz oblasti likovnihumetnosti koji su povereni gradu Beogradu i ključnim problemima sa kojima se legatari susreću. Posebna pažnja posvećena je legatima o kojima brine Kuća legata, kao jedinstvena državna institucija u zemlji, čija je osnovna delatnost vezana za legate i legatorstvo.
Reference
*** Legat Veljka i Mare Petrović. 17. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/petrovic.html
*** Legat Ljubice Cuce Sokić. 29. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/ljubicasokic.html
*** Legat Milene Jeftić Ničeve Kostić. 03. 05. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/milenajnk.html
*** Legat Milenka Šerbana. 24. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/milenkoserban.html
*** Legat Nedeljka Gvozdenovića. 26. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/nedeljkogvozdenovic.html
*** Legat Olge Jančić. 26. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/olgajancic.html
*** (2008) Buying, selling, owning the past. 28. January., 17. 12. 2019; http://multi.stanford.edu /features /heritage
*** Legat Olge Jevrić. 24. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/olgajevric.html
*** Legat Petra Lubarde. 24. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/petarlubarda.html
*** Legat Rista Stijovića. 07. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/ristostijovic.html
*** Pretraživač kulturnog nasleđa. 04. 05. 2020; https://kultura.rs/oprojektu
*** (2019) Grad Beograd na poklon dobio dve umetničke zbirke i stan za umetnike u centra prestonice. 18. 12., 20. 05. 2020; https://www.blic.rs/vesti/beograd/gradbeograd-na-poklon-dobio-dve-umetnicke-zbirke-i-stan-za-umetnike-ucentru/61h57s5
*** Rešenje o osnivanju ustanove kulture - Kuća legata. br. 6-320/04-HŠ-01, tačke 3. i 5, 03. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/dokumenti/akt.pdf
*** Intervjui sa kustoskinjom Kuće legata Dinom Pavić obavljeni 15. maja i 05. juna 2020. godine
*** Vremenska linija kulture Republike Srbije i Srba van matice. 04. 05. 2020; https://vremenskalinijakulture.rs
Aukcijska kuća Kristi 07. 05. 2020; https://www.christies.com/salelanding/index.aspx?salenumber=18699&saleroomcode=nyr&lid=1&saletitle
Avramović, Z. (1994) Legati u kulturi Beograda - stanje, problemi i moguća rešenja. Kultura, br. 93/94, str. 214-224, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnograzvitka
Božić, J. (2019) Legati u kulturnoj politici Republici Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija, http://www.fpn.bg.ac.rs/wp content/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FP N.pdf
Dimitrijević, M. (2017) Legat Olge Jančić na proleće pred publikom. 24.12., 26. 04. 2020, http://www.politika.rs/sr/clanak/395123/Legat-Olge Jancic na prolece pred publikom
Dimitrijević, M. (2011) Legati Rista Stijovića i Veljka Petrovića i dalje zatvoreni. 11. 07., 18. 03. 2020; http://www.politika.rs/scc/clanak/183991/Legati-Rista-Stijovicai-Veljka-Petrovica-idaljezatvoreni
Đorđević, B. (2009) Na legatima zavidi Sorbona. Novosti, 28. jun., 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.htmli243818-Nalegatima zavidi Sorbona 1
Eliot, T.S. (1995) Ka definiciji kulture. Niš: Prosveta
Galerija Petra Dobrovića 28. 04. 2020; http://www.kucalegata.org/galerijapdobrovica.html
Matović, D. (2014) Velikan zaboravljen i u ruinama - propada legat Veljka Petrovića. 24. avgust; 17. 03. 2020; http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:506993-Propada-legat-VeljkaPetrovica
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije 03. 03. 2020; http://wwwkultura.gov.rs/lat/zastita-kulturnog-nasledja/kulturna-dobra
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije Izveštaj - ustanove kulture od nacionalnog značaja. od 24. 09.2013., http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/izvestaj-ustanove-kulture-od-nacionalnogznacaja
Mundi, A. Kuća legata - čuvar kulturne baštine. 28. 06. 2028, 07. 05. 2020; https://ryl.rs/kuca-legata-cuvar-kulturne-bastine
Pavić, D. (2019) Katalog Moderna - izbor radova iz kolekcije Kuće legata. Beograd: Kuća legata
Platon (1976) Država. Beograd: BIGZ
Popović, S. (2009) I dela ubijaju, zar ne. 10. novembar., 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:256622-Idelaubijaju-zar-ne
Prnjat, D. (2013) Kulturna politika. Beograd: Akademija umetnosti
Prnjat, D. (2014) Srpske državne nagrade za književno stvaralaštvo od 1945. do 1980. godine. Kultura, br. 145, str. 43-50
Prnjat, D. (2012) Muzeji i etika - prisvajanje prošlosti. Kultura, br. 137, str. 185-193
SANU Legati i pokloni. 28. 04. 2020; https://www.sanu.ac.rs/jedinice/galerija sanu/umetnicka zbirka/legati i pokloni
Unesko (2020) 12.05., 20. 04. 2020; http://whc.unesco.org/en/statesparties/rs
Vilus, J. (2007) Pravna zaštita kulturnih dobara. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura2068375P
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka