Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 66, br. 2, str. 373-384
Ograničenje opticaja novčanica u srebru u Kraljevini Srbiji pre i u toku Prvog svetskog rata
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
bBeogradska poslovna škola, Beograd
Ključne reči: bimetalizam; ograničenje opticaja novca; državni intervencionizam; ažija
Sažetak
Državni intervencionizam, koji je bio prisutan u ekonomskoj politici Kraljevine Srbije krajem 19. i početkom 20. veka, znatno je ugrozio realizovanje osnovnih zadataka srpske centralne emisione ustanove da se jeftinim kreditima razvija privreda Srbije. Merama državne intervencije koje su uvedene 1894. godine, ograničen je opticaj novčanica u srebru. Direktna posledica ograničenja opticaja novca krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina 19. veka bila je pojava fenomena ažije. Posle ispoljenih suprotnosti u stavovima kraljevske vlade i Narodne banke po pitanju ažije, država je zakonom ograničila visinu opticaja srebrnih novčanica. Upravo je cilj ovog rada da ukaže na posledice koje je proizveo državni intervencionizam u poslovanju Narodne banke, kao i uticaj koji se na taj način proizvodio na privrednu aktivnost i makroekonomsku ravnotežu.
Reference
*** (1986) Ekonomska enciklopedija, I tom. Beograd: Savremena administracija
*** (1986) Ekonomska enciklopedija, II tom. Beograd: Savremena administracija
*** (1909) Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije 1884-1909. Beograd: Štamparija Davidović
Dugalić, V. (2004) Narodna banka 1884-1941. Beograd: Jugoslovenski pregled, str. 54
Dugalić, V., Mitrović, A., Gnjatović, D., Hofman, G., Kovačević, I. (2004) Narodna banka u Kraljevini Srbiji 1884-1914. Beograd: Jugoslovenski pregled
Gnjatović, D., Dugalić, V., Stojanović, B. (2003) Istorija nacionalnog novca. Beograd: Sineks
Hadži, P.J. (1995) Novac Srbije 1868-1918. Beograd: Zavod za izradu novčanica, str. 93
Plavšić, D. (1930) Država i Narodna banka. Zagreb: Tisak jugoslovenske štampe
Radovanović, B. (1994) 110 godina Narodne banke 1884-1994. Beograd: Zavod za izradu novčanica
Stojanović, Ž. (2004) Novčanice Narodne banke 1884-2004. Beograd: Jugoslovenski pregled
Vučković, M., Vuksanović, V. (1934) Narodna banka 1884-1934. Topčider: Zavod za izradu novčanica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1402373a
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka