Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 62, br. 2, str. 317-330
Odnosi s javnošću, komunikacija u kriznim situacijama i vojska Srbije
Univerzitet Metropolitan, Fakultet informacionih tehnologija, Beograd + Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću, Beograd
Sažetak
Jedan od osnovnih elemenata, kako organizacionih tako i dejstveno-funkcionalnih, svake društveno integrisane i odgovorne organizacije jesu odnosi s javnošću. U tom smislu, Vojska Srbije nije izuzetak, naprotiv, ona je jedan od najbitnijih državnih elemenata koji ima srazmernu odgovornost pred javnošću, kako domaćom, tako i stranom. Faktor javnog mnjenja jedan je od najbitnijih koji direktno utiče na pitanja bezbednosti: redizajniranje uloge vojske, transformaciju, izlaženje ili pristupanje vojno-političkim savezima, oružana angažovanja vojnih sistema, itd. Građenje sistema odnosa s javnošću i platforme komunikacije u kriznim situacijama, koji treba da je spojen sa sistemom informisanja, medijske politike i neokortičke zaštite jeste jedan od preduslova normalnog funkcionisanja Vojske Srbije.
Reference
*** (2006) u: Javnost i Vojska - zbornik radova, Beograd: CCVO
Bogart, L. (1995) Strategy in advertising-matching media and messages to markets and motivations. Illinois: NIC Business Books
Chomsky, N. (1992) Beyond hipocrisy: Decoding the news in an age of propaganda. South End Press
Eichenberg, C.R. (2005) Victory has many friends: U.S. public opinion and the use of military force, 1981-2005. International Security, vol. 30, No 1.(Summer)
Evert, P., Pierangelo, I. (2000) Public opinion and the international use of force. London: Routledge
Grupa autora (2006) Odnosi s javnošću - strategije i taktike. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004) Globalni mediji. Beograd: CLIO
Holsti, O.R. (1992) Public Opinion and Foreign Policy: Challenges to the Almond-Lippman Consensus Mershon Series: Research Program and Debates. International Studies Quarterly, Vol. 36. No. 4
Howard, J.A. (1989) Consumer behavior in marketing strategy. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Jefkins, F. (2000) Advertising. Prentice-Hall
Kostić, M. E Magazin. br. 106-108
Maslov, A. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Mekkvejl, D. (1979) Uvod u sociologiju masovnih komuniciranja. Beograd: Glas
Pakard, V. (1994) Skriveni ubeđivači - psihologija reklame. Beograd: Dosije
Ranđelović, S. (2003) Uvod u informisanje i odnose Vojske s javnošću. Beograd: Vojska
Robinson, P. (1999) The CNN effect: Can news media drive foreign policy?. British International Studies Association
Shawn, M. (1996) Civil society and media in global crises. London: St Martins Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.