Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 31, br. 2, str. 85-92
Marketing aspekti pakovanja proizvoda
Beograd
Sažetak
Dugo je pakovanje posmatrano kao 'nužno zlo' ili nepotreban trošak. U uslovima kada su poslovne aktivnosti preduzeća vođene idejom postizanja ekonomije obima, pakovanje je bilo samo jedno od područja na kome su se mogle ostvariti uštede u troškovima. Danas su uslovi privređivanja potpuno izmenjeni. Okruženje postaje turbulentno, puno dinamike i neizvesnoti. Konkurencija je sve više neprijateljski nastrojena, a potrebe potrošača su sve raznovrsnije. Danas je pakovanje mnogo više nego puka zaštita proizvoda ono postaje složen fenomen za čije je pravilno koncipiranje neophodno proučiti više elemenata (različiti interesi trgovine, potrošača, dizajnera ekologa,..). Difuzija inovacija u pogledu mogućnosti pakovanja proizvoda ekspanzija multinacionalnih kompanija, a time i trenda globalizacije, kao i sve masovnija upotreba Interneta u poslovnoj praksi posebno potenciraju izazov svim proizvođačima da rade na marketing konceptu kako upakovati proizvode naročito ako imaju aspiracije za plasmanom robe na svetskom tržištu. Važnost ovog konkurentskog instrumenta potvrđuje izjava Džeralda Stala, izvršnog potpredsednika Saveta za dizajn pakovanja: 'Morate imati pakovanje koje privlači i hipnotiše kupca kao da mu mašete baterijskom lampom ispred očiju'.
Reference
de Rouffignac, D. (1990) Packaging in the marketing mix. London-Toronto, itd: Butterworth's
Ilić, S. (1995) Psihologija potrošača. Beograd: Draganić
Kotler, P.J. (1989) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Maričić, B.R. (1999) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Mileusnić-Vučić, V. (1996) Prožimanje privrednih i ekoloških ciljeva u poslovnim politikama korporacija. u: Savetovanje o sistemu ekološkog menadžmenta, Kruševac
Milisavljević, M.D. (1997) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, M., Todorović, J.B. (1995) Marketing strategija. Beograd: Ekonomski fakultet
Pakard, V. (1994) Skriveni ubeđivači - psihologija reklame. Beograd: Dosije
Rakita, B.M. (1998) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.