Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 53, br. 1-2, str. 83-98
Biljne droge i status biljnih lekova u Jugoslaviji
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakognoziju, Srbija
Ključne reči: proizvodnja biljnih droga; kvalitet biljnih droga i ekstrakata; kontrola kvaliteta; status biljnih lekova u svetu i Jugoslaviji
Sažetak
U ovom radu je napravljen lični osvrt autora na aktuelno stanje vezano za proizvodnju biljnih droga u Jugoslaviji. U našoj sredini se i dalje jedan deo biljne sirovine dobija sakupljanjem iz prirode, dok se manji broj biljnih droga dobija kroz organizovanu, plantažu proizvodnju Takođe predstavljeni su osnovni parametri koji definišu kvalitet jedne biljne droge, odnosno biljnog ekstrakta. U narednom periodu, kroz rad na određivanju vrednosti ovih parametara, treba dati doprinos definisanju kvaliteta biljnih droga proizvedenih na našim prostorima. Takođe, ovi parametri se moraju proveriti kroz kontrolu domaćih i uvoznih droga pre njihove prerade i terapijske primene. Na kraju, date su neke osnovne informacije o statusu i problemima vezanim za status biljnih droga i biljnih lekova u svetu i kakvo je trenutno stanje, shodno važećim propisima, u Jugoslaviji.
Reference
*** (2000) Jugoslovenska farmakopeja 2000. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja, (Ph. Jug. V)
*** (1995) Society for medicinal plant research. u: Storage of Medicinal Plants, Workshop, Halle/Saal, Germany, September
*** (2000) The National Formulary (NF 19), The United States Pharmacopoeia (USP-24). u: Rockville MD 20852: United States Pharmacopeial Convention, Twinbrook Parkway: ICN
*** (1999) u: Life sciences IBC UK Conferences Limited: Utilizing & Capitalizing on the Benefits of Herbal Extracts as Food Ingredients, Medicines & Dietary Supplements, Sheraton Hotel, Frankfurt, Germany
Amidžić, L., Dražić, S., Kostić, M., Maksimović, S., Mandić, R., Menković, N., Panjković, B., Popov, V., Radanović, D., Roki, Đ., Sekulović, D., Stepanović, B., Tasić, S. (1999) Strategija zaštite lekovitog bilja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
Bisset, G.N., Wichtl, M. (1994) Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers
Blumenthal, M., ur. (1998) The complete German commission e monographs. Austin, TX: American Botanical Council
Foster, S., Tyler, V.E. (1998) Tyler's honest herbal. New York-London: Haworth Herbal Press
Gaedcke, F., Blasius, H., Steinhoff, B. (2000) Phytopharmaka. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Kovačević, N. (2002) Osnovi farmakognozije. Beograd: Srpska školska knjiga
Kovačević, N. (2000) Kvalitet i kontrola kvaliteta biljnih droga, ekstrakata i fitopreparata. Lekovite sirovine, br. 20, str. 57-68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka