Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 5, str. 255-271
Hibridni rat - mit ili stvarnost (rekonceptualizacija hibridnog rata)
aVojska Srbije
bUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd
Ključne reči: rat; pretnje; mit; stvarnost; hibridi rat; ljudsko društvo; svetski mir
Sažetak
Pitanje koje se danas postavlja je šta se sa svetskim poretkom događa nakon okončanja hladnog rata, da li je u izgradnji, da li je uspostavljen ili je u krizi? Naravno, da na ovo pitanje nije lako dati tačan i precizan odgovor, ali po onome šta se u međunarodnim odnosima dešava najbliže je stanovištu da je on okončan i da se već sada stvara neki novi - najnoviji svetski poredak. Odmah se nameće pitanje i odnosi se na to da li on treba da se gradi u miru ili nekoj novoj generaciji rata. Trajni svetski mir je samo ideal kome teži čovečanstvo, bar njegov najveći deo, ali koji je još daleko od ostvarenja. Periodi sveopšteg mira istorije su bili veoma retki i suviše kratkotrajni. Pre svega ratovi današnjice su multidimenzioni i osim u klasičnoj, ratovi se vode u energetskoj, duhovnoj i duševnoj dimenziji. Ratovi nisu samo sastavni element svih faza razvoja ljudskog društva, već su dugo i čvrsto integrisani u život društva i postali su neka vrsta determinanta njegovih promena i razvoja. S druge strane, suština i sadržaj rata, njegovi uzroci, značenje i ciljevi, načini rešavanja vojnih problema određuju se promenama samih društvenih stvaralaca, određenih njegovom evolucijom.
Reference
*** Joint chiefs of staff instruction. No. 3210.0; http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/belvoiriw
*** (2000) Joint vision 2020. Washington, DC: Director for Strategic Plans and Policy, J5 - Strategy Division, US Government printing office, June, www.dtic.mil/jv2020/jv2020.doc
*** (1993) FM-105. Washington, DC: Department of the Army
*** (1996) FM-106. Washington, DC: Department of the Army
*** (2001) FM 3-0 operations. Washington, DC: Headquarters Department of the Army, http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/fm3-0/ch11.pdf
Bartoš, A.A. (2017) Smysly gibridnoj vojny: Naučno-issledovatel'skij centr problem nacional'noj bezopasnosti. Istočnik: Vestnik Akademii voennyh nauk, No. 2
Bond, M. (2007) Hybrid war: A new paradigm for stability operations in failing states. u: USAWC Strategy Research Project, Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College
Curtis, S.D. (1999) Electronic Warfare in the information age. Boston-Norwood, itd: Artech House Publishers
Grupa autora (2000) Elektronski rat - stanje i perspektive. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Hayes, R., Wheatley, G. (1996) Information warfare and deterrence. Strategic Forum, Number 87, Oct, National Defense University, Institute for National Strategic Studies
Hoffman, F. (2009) Hybrid Warfare and Challenges. Joint Force Quarterly, st Quarterly, Issue 52, 1; str. 34-48
Kuehl, D., Libicki, M. (1997) Information dominance. Strategic Forum, Number 132, Nov, National Defence University, Institute for National Strategic Studies
Libicki, M. http://www.ndu.edu/inss/books/Books1990to1995/What_is_IW_Aug_95/a003ch03.html
Munro, N. (1995) The Pentagon's new nightmare: An electronic Pearl Harbor. Washington Post, 16.07
Petrović, S. (2000) Kompjuterski kriminal. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Prvulović, V. (2010) Ekonomska diplomatija. Beograd: Megatrend univerzitet
Russell, G. (2009) Thoughts of Hybrid Conflict. Small Wars Journal, str. 1-8; www.smallwarsjournal.com
Stokić, L.J. (1995) Novi svetski poredak i YU drama. Beograd: Zenit
Szafranski, R. (1995) When waves collide: Essay contest on the revolution in military affairs. Join Force Quarterly
Vuletic, D. (2005) Informaciono ratovanje u savremenom sukobu (magistarska teza). Beograd: Vojna akademija, magistarska teza
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1805255R
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci