Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 48, br. 1, str. 337-349
Obrazovanje i građansko društvo
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Nastavno odeljenje, Novi Pazar

e-adresamirsada.ljajic@uf.bg.ac.rs
Sažetak
Demokratija pretpostavlja aktivno učešće građana svesnih svoje važnosti i odgovornih za svoje odluke. Moderno demokratsko društvo teško može funkcionisati 6ez razvijene građanske svesti. Najpouzdaniji način da se takvo učešće ljudi u demokratskim procesima osigura jeste sistem o6razovanja i vaspitanja. Dakle, demokratiju mogu razvijati samo ljudi uvereni u njenu opravdanost, ljudi koji znaju njen smisao i načine njenog ostvarivanja. Osnovni zadatak vaspitno-o6razovnog sistema je stvaranje odgovornih građana. Ipak, škola nema u tome ekskluzivnu i monopolnu ulogu. U tom poslu ima mesta za sve vrste institucija koje čine demokratsko društvo. Tu, pre svega, sem škole i celokupnog školskog sistema, mislimo na stranke, sindikate, verske ustanove kao i 6rojne nevladine organizacije, stručna društva i udruženja građanske i demokratske inicijative. Ipak, uloga škole i vaspitno-o6razovnog sistema je izuzetna. O6razovanje za život u građanskom društvu mora podrazumevati usvajanje njegovih vrednosti, ali neophodno je iz6eći da se to usvajanje svede na neargumentovano prisiljavanje. Svako takvo činjenje samo 6i štitilo neznanje i sprečavalo slo6odu iz6ora i vodilo u neznanje. To znači da i vaspitanje za demokratiju mora i samo 6iti demokratsko, slo6odno, 6ez straha prihvatano, a ne nametano. Demokratsko odlučivanje zavisi od raz6oritosti zaključivanja u kojem svi učestvuju ravnopravno. Svačiji glas se uvažava, ali ne vredi jednako, a odluka je izraz volje većine.
Reference
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija. Podgorica
Ivanović, S. (2011) Sociologija obrazovanja. Beograd: Učiteljski fakultet
Ivanović, S. (2006) Društveni razvoj i obrazovanje. Gornji Milanovac: NAJ
Joksimović, S., ur. (2003) Verska nastava i građansko vaspitanje. Beograd: Čigoja - Institut za pedagoška istraživanja
Joksimović, S., ur. Vaspitanje mladih za demokratiju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kovač-Cerović, al T. (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve. u: Zbornik radova, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Marković, Ž.D. (2001) Izazovi modernog obrazovanja. Niš
Nedeljković, M. (2010) Društvo u promenama i obrazovanje. Beograd: Educa
Trnavac, N., Đorđević, J. (2013) Pedagogija. Beograd: Naučna KMD
Weber, M. (1989) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP48-14834
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0