Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 1, str. 263-276
Globalizacija i tehničko tehnološke promene - savremenije društvo i/ili globalna ekološka propast
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bJKP 'Gradsko Zelenilo' Novi Sad

e-adresaoljaivanovic@eunet.rs, petar.mitic@educons.edu.rs, slobodan.popovic49@gmail.com
Projekat:
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Ključne reči: globalizacija; tehničko-tehnološke promene; društvo; ekološke posledice
Sažetak
Globalizacija kao treća faza procesa internacionalizacije u svetskoj privredi, direktno je povezana i međusobno uslovljena naučno-tehnološkom revolucijom. Ovo nije slučajno, jer nije u pitanju samo društvena pojava koja određuje život ljudi, nego pojava koja uzrokuje niz promena u samoj suštini društva. Globalizacija i tehnološke promene su odredile svakodnevni, privatni i poslovni život ljudi. Međutim, pitanje koje se postavlja jeste koliko je globalizacija i razvoj tehnologije i nauke realno povećao ljudske slobode ili ovi procesi predstavljaju novu opasnost za čovečanstvo. Intenziviranje ratnih sukoba u skoro svim delovima sveta, nastanak novih i povratak starih bolesti, nepismenost, nezaposlenost, migracije stanovništva, smanjenje zaliha prirodnih resursa, zagađenje vode i vazduha, klimatske promene i drugi oblici društvenih, ekonomskih i ekoloških katastrofa su naša realnost, koju možemo povezati upravo sa novim globalnim tokovima. Ekološki rizici i ekološke katastrofe koje su se intenzivirale, su dobrim delom posledica nekontrolisane i preobilne proizvodnje, koja je uzrokovala negativne eksternalije. Da li su globalizacija i tehnološki razvoj, doneli više dobrih ili loših posledica je pitanje za stručnjake iz svih oblasti. Odgovori na ova pitanja su kontroverzni i različiti, a pokušaj, makar i delimičnog odgovora na ovu dilemu je predmet istraživanja ovog rada.
Reference
*** KOF Index of globalization. dostupno na http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf
Dragićević, D. (1986) Vizija i zbilja. Zagreb: August Cesarec
Golušin, M., Munitlak-Ivanović, O., Andrejević, A., Vučenov, S. (2012) Survey of social and economic growth in SE Europe - a new conceptual frame for sustainability metrics. Journal of Economic Surveys, 28(1): 152-168
Gračanac, A. (2009) Globalno bankarstvo. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Grul, H. (1985) Jedna planeta je opljačkana. Beograd: Prosveta
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Ivanović, M.O., Golušin, M., Jovanović, L. (2013) Izvan BDP nedovoljno afirmisan pokazatelj nivoa ekonomsko-ekološkog razvoja zemlje. u: International Scientific Conference on 'Impact of climate change of the environment and the economy', Belgrade, April; 22-24
Ivanović-Munitlak, O., Raspopović, N., Mitić, P. (2014) Kvantifikacija bogatstva društva u smislu održive privrede. Ecologica, 21, broj 74
Kovačević, Đ. Smisao evropizacije. Politika, br 18/1, Beograd, XLIV
Malešević, K. (2004) Čovek protiv sebe - ogledi iz socijalne ekologije. Beograd: Ekonomski fakultet
Marković, D.Ž. (2002) Globalizacija i opasnost globalne ekološke krize. Teme, vol. 26, br. 2, str. 219-234
Marković, D.Ž. (1999) Industrijski rizik - problem savremene civilizacije. u: Osnovna pitanja međunarodne saradnje u zaštiti od industrijskog rizika i unapređivanje kvaliteta radne i životne sredine, Niš
Markuze, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije. Sarajevo: Veselin Masleša
Munitlak-Ivanović, O., Golušin, M. (2012) Environmental taxation as a tool for sustainable development: Policy-state comparison of Serbia and application of ecological taxation reform in European Union. Economic Analysis, vol. 45, br. 1-2, str. 32-44
Pantić, N. (1984) Priroda i čovek. u: Čovek i priroda, Beograd: Galerija SANU, br. 51
Stanojević, D., Mitić, P., Rakić, S. (2013) Strategija bankarskog sektora u kontekstu održivog razvoja perspektive Srbije. u: XVIII Internacionalni naučni skup SM 2013, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1501263M
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.