Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
Tradicionalno nasleđe i 'društvo spektakla'
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

e-adresamilfils@open.telekom.rs
Sažetak
Osnovna teza savremenih socioloških teorija i liberalno-demokratskih političkih doktrina o 'kraju istorije', 'otvorenom društvu', globalizaciji kao svetsko-istorijskom procesu ujedno je i teza o konačno oslobođenoj individui i autonomnoj ličnosti 'našeg doba'. Teoretičari modernizacije tvrdili su da ekonomski razvitak donosi kulturne promene. Tačnije, ekonomski razvoj je povezan s pomakom od apsolutnih normi i vrednosti prema racionalnosti, toleranciji, poverenju i participaciji, pa tranzicija od tradicionalizma ka modernizmu ima, prema teoriji, posledice na vrednosne obrasce. Sa aspekta ovog rada sagledava se odnos vrednosne i društvene (političke, ekonomske, kulturne) transformacije, odnosno sagledava se u kojoj meri je vrednosna transformacija ugrožena zbog teških i dramatičnih društvenih događaja koje proživljavamo poslednjih decenija. Ostaje i dalje dilema za savremenu naučnu i filozofsku misao: da li je pojedinac zaista slobodan od prinude pripadanja raznim vrstama kolektiviteta kao što su klasa, etno-kulturna pripadnost, pripadnost porodici, polna pripadnost, itd., ili su individualizacija, diferencijacija i refleksivnost doveli do porasta izolacije, narcizma, apatije, cinizma, isključenosti, marginalizovanog položaja u društvu, naglašavanja materijalističkih ciljeva i nemogućnosti kontrole nad sopstvenim životom.
Reference
Bodrijar, Ž. (2001) O zavođenju. Podgorica: Oktoih
Bolčić, S. (1995) Društvene promene i svakodnevni život - Srbija početkom devedesetih. Beograd: NSN FF
Debord, G. (1999) Društvo spektakla. Zagreb: Arkzin
Golubović, Z. (2007) Ličnost, društvo i kultura. Beograd: Službeni glasnik
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija. Banja Luka: CND, Romanov
Jovanović, B. (2000) Duh paganskog nasleđa. Novi Sad: Svetovi
Jovanović, S. (1991) Jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera. u: Sabrana dela, Beograd: BNGZ, tom 1,2, Izvorno delo objavljeno 1964g
Jung, K.G. (1977) Psihološki tipovi. Novi Sad: Matica srpska
Lasch, C. (1986) Narcistička kultura. Zagreb: Naprijed
Milivojević, S. (2004) Teatralizacija svakodnevnog života. Leposavić: Institut za proučavanje srpske kulture
Mimica, A., Bogdanović, M., ur. (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Velmar, J.V. (1991) Pogled s Kalemegdana - ogled o beogradskom čoveku. Beograd: Biblioteka grada, izvorno deo objavljeno 1938
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci