Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 11-31
Sociološki pogled na svetsku ekonomsku krizu
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju

e-adresavvuletic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (MPNTR - 179035)

Sažetak
U prvom delu rada konstatuje se da sociologija nije na adekvatan način reagovala na svetsku ekonomsku krizu. U drugom delu predstavljeni su pogledi kritički orijentisanih ekonomista na uzroke krize. Oni su poslužili kao uvod u analizu koja je izložena u trećem delu rada. U njemu su navedeni ekonomski, politički, tehnološki i kulturni uslovi koji su pogodovali aktivnostima transnacionalne kapitalističke klase da globalni ekonomski sistem prilagodi isključivo svojim interesima. Aktuelna ekonomska kriza samo je izraz socijalne neravnoteže koja mora biti prevaziđena ukoliko se želi izbeći dalje zaoštravanje krize i prevazilaženje situacije u kojoj se kriza smatra normalnim stanjem stvari.
Reference
Arrighi, G. (2010) The Long Twentieth Century - Money, Power and the Origins of our Times. London-New York: Verso
Bagvati, J. (2008) U odbranu globalizacije. Beograd: Službeni glasnik
Beck, U. (1999) What is globalization. Cambridge: Polity Press
Beck, U. (2005) Moć protiv moći u doba globalizacije. Zagreb: Školska knjiga
Bolčić, S.I. (1983) Razvoj i kriza jugoslovenskog društva u sociološkoj perspektivi. Beograd: Studentski izdavački centar / SIC
Božić, M. (2009) Deindustrijalizacija zemalja u tranziciji i njene ekonomske posledice. Teme, vol. 33, br. 2, str. 423-442
Burdije, P. (1999) Signalna svetla - prilozi za otpor neoliberalnoj invaziji. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Castells, M. (1998) The rise of the network society. Oxford: Blackwell
Castells, M. (2000) The End of the Millennium. Oxford: Blackwell
Cvetković, R. (2009) Međunarodna finansijska tržišta - analiza nekih uzroka krize. Nova srpska politička misao, 17(3-4): 89-96
Dumenil, G., Levi, D. (2011) The Crisis of Neoliberalism. Harvard: Harvard College
Dušanić, J.B. (2009) Dolarska alhemija i kazino ekonomija. Nova srpska politička misao, 17(3-4), 67-88
Golubović, N. (2009) Anatomija globalne finansijske krize i implikacije za zemlje Centralne i Istočne Evrope. Teme, vol. 33, br. 2, str. 471-491
Grk, S. (2011) Srbija i Evropska unija - krize posle krize. Srpska politička misao, br. 2, str. 111-134
Harvi, D. (2012) Kratka istorija neoliberalizma. Novi Sad: Mediterran publishing
Katić, N. (2009) Neoliberalni koreni svetske ekonomske krize. Nova srpska politička misao, -br. 3-4, str. 55-67
Kovač, O. (2009) Uzroci i mogući koncepti rešavanja svetske finansijske krize. Nova srpska politička misao, -No. 3-4 pp. 7-25
Kovačević, M. (2010) Uzroci duboke ekonomske krize u Srbiji. Škola biznisa, (3): 1-14
Krugman, P. (2010) Povratak ekonomije depresije i svetska kriza 2008. Smederevo: Heliks
Mitrović, L. (2009) Socijaldemokratska alternativa razvoja - strategija izlaska iz krize i model tranzicije sa socijalnom odgovornošću. Srpska politička misao, br. 4, str. 295-305
Perkins, Dž. (2012) Ispovestiubice ekonomija. Beograd: Plato
Radonjić, O. (2009) Uzroci tekuće globalne finansijske krize - magla je uspešno prodata. Nova srpska politička misao, 17(3-4): 25-54
Reinert, E.S. (2006) Globalna ekonomija - kako su bogati postali bogati i zašto siromašni postaju siromašniji. Beograd: Čigoja
Ritzer, G. (2011) Globalization - the Essentials. Chichester, West Sussex: Wiley- Blackwell
Rus, V.S., Adam, F. (1989) Moć i nemoć samoupravljanja. Zagreb: Globus
Sassen, S. (2007) A sociology of globalization. New York: W. W. Norton and Company
Sennett, R. (2007) Kultura novog kapitalizma. Beograd: Arhipelag
Sklair, L. (2001) The transnational capitalist class. Oxford: Blackwell
Sklair, L. (1991) Sociology of the global system: Social changes in global perspective. Hemel Hampstead, itd: Harvester-Wheatsheaf
Stiglic, D.E. (2009) Uspjeh globalizacije - novi koraci do pravednoga svijeta. Zagreb: Algoritam
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Volerstin, I. (2004) Opadanje američke moći. Podgorica: CID
Volerštajn, I. (2005) Posle liberalizma. Beograd: Službeni glasnik
Vuletić, V., Stanojević, D., Vukelić, J. (2010) Tranzicija u sociološkom ogledalu. u: Mihajlović S. [ur.] Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu, Beograd: FES, str. 327-342
Županov, J. (1983) Marginalije o društvenoj krizi. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Vojno delo (2007)
Proces denacionalizacije i bezbednost
Stojanović Stanislav

Vojno delo (2008)
Perspektive bezbednosti savremenog sveta
Stojanović Stanislav

Privredna izgradnja (2005)
Prilog (re)konceptualizaciji i geneza globalizacije
Tadić Tadija

prikaži sve [137]