Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 13, br. 2-3, str. 99-120
Predlog uredbe o nasleđivanju - korak napred u procesu kodifikacije međunarodnog privatnog prava EU
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Ključne reči: zakonodavna aktivnost EU u materiji nasleđivanja sa elementom inostranosti; struktura i polje primene uredbe o nasleđivanju; princip jedinstvene zaostavštine; redovno boravište ostavioca; autonomija volje
Sažetak
U ovom radu autor posvećuje pažnju aktivnostima organa EU u kreiranju novih kolizionih pravila i pravila o određivanju međunarodne nadležnosti i priznanju i izvršenju odluka u materiji nasleđivanja. Centralno mesto zauzima Predlog Uredbe o nasleđivanju koji je EK objavila 2009. godine. Autor se najpre upušta u objašnjavanje pravnog osnova za donošenje Uredbe, a zatim razmatra njenu strukturu, predmet regulisanja, kao i polje njene primene. Na kraju, autor obrađuje osnovne koliziono-pravne principe na kojima počiva ovaj akt, označavajući ih kao ključne za određenje politike Zajednice u rešavanju vrlo kompleksnog problema nasleđivanja sa stranim elementom.
Reference
*** EU succession rules - the Council approves a set of political guidelines. EU Council Secretariat (Factsheet), od 4. juna 2010., dostupno na: www.consilium.europa.eu
Basedow, J. (2008) The recent development of the conflict of laws. u: Basedow, Baum, Nishitani [ur.] Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective, str. 14
Dicey,, Morris,, Collins (2006) Conflict of laws. London: Sweet & Maxwel
Dutta, A. (2009) Succession and wills in the conflict of laws on the eve of Europeanization. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, Band 73, str. 555
European Economic and Social Committee Preliminary draft Opinion on the proposal for a regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of. INT/511, Brussels, 3 March 2010, str. 3
Hayton, D. (2004) Determination of the Objectively Applicable Law Governing Succession to Deceaseds Estates. u: DNotl, Les Successionis Internationales dans IUE, str. 365
Morris, J.H.C. (2000) The conflict of laws. London: Sweet & Maxwell
Ǿstre, L. (1940) Dom 30. 4: Ugeskrift for Retsvǽesen 1940
Petrović, M. (2009) Ograničenje međunarodne sudske nadležnosti odabrana pitanja. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2007) Međunarodno privatno pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.