Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 14, br. 1, str. 133-144
Pojam upravnih mera sa akcentom na mere policije
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
U ovom radu pažnja je posvećena pojmu upravnih mera sa osvrtom na mere policije i to na one mere koje policija preduzima u obavljanju poslova zaštite javnog reda i mira. Upravna mera ne predstavlja nešto što je odvojeno od upravnog akta i upravnih radnji. Najčešće se ona nameće upravnim aktom, a prinudno ostvaruje vršenjem upravnih radnji, ili pak sledi neposredno na osnovu zakona. Upravne mere predstavljaju određene aktivnosti organa državne uprave koje su usmerene ka cilju koji treba postići u vršenju poslova i zadataka iz njihove nadležnosti, a taj cilj se ostvaruje ili donošenjem upravnog akta, ili vršenjem upravnih radnji, a nekada zajedno i jednim i drugim. Upravne mere sa pravnog stanovišta treba posmatrati pre svega kao istovremenu primenu u nekoj konkretnoj situaciji većeg broja upravnih radnji radi postizanja određenog cilja a sve u skladu sa zakonom. Primena više upravnih radnji u sklopu neke upravne mere treba baš kao i pojedinačna primena jedne mere da dovede do stvarnog cilja zbog kojeg je i preduzeta. Pri tome, pojavni oblik upravne mere ne može biti nezavisan i iznad pravne forme, a faktički efekat važniji od pravnog osnova. Mere po pravilu podrazumevaju pravnu aktivnost organa uprave, tj. donošenje odgovarajućih pravnih i preduzimanje određenih materijalnih akata. Poznato je da je jedan od poslova policije i zaštita javnog reda i mira. To podrazumeva organizovanu i kontinuiranu aktivnost policije sa ciljem da se obezbedi stabilan javni red i mir, odnosno optimalno stanje bezbednosti u ovoj oblasti. Ukratko smo izložili mere policije u vezi sa zaštitom javnog reda i mira. Međutim, ovako složenih mera koje preduzima policija ima znatno više. U svakom slučaju upravne mere moraju imati pravni osnov i okvir, tj. mogu se preduzimati samo u skladu sa propisima, autoritativnog su karaktera, služe primeni prava i preduzimaju se u skladu sa određenim načelima.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Beograd: Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Republike Srbije
*** (2005) Zakon o državnoj upravi. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79
Dimitrijević, P. (1989) Osnovi upravnog prava. Beograd: Savremena administracija
Miletić, S. (1997-2000) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija, I i II knjiga
Milkov, D. (1983) Pojam upravnog akta. Beograd, doktorska disertacija
Popović, S.B. (1995) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Talijan, M. (2001) Rukovođenje unutrašnjim poslovima. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Tomić, Z.R. (1995) Upravno pravo. Beograd: Draganić
Vasiljević, D. (2005) Osnovi prekršajnog prava sa zaštitom javnog reda i mira. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2009.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2003)
Teorijski osnov upotrebe sile i vatrenog oružja
Amanović Đurica

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
O pojmu upravnog spora
Milkov Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
Teorijski pojam uprave
Lilić Stevan L.

prikaži sve [75]