Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 5, br. 9, str. 25-43
Koncepcija poreske harmonizacije i poreske konkurencije u državama članicama Evropske unije
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresas.becirovic@uninp.edu.rs, mirzatotic@yahoo.com
Sažetak
Suština ovog rada je sagledavanje aktuelnih problema vezanih za fiskalni federalizam, poresku konkurenciju i poresku harmonizaciju, kao i za pristupe koji se koriste u njihovom definisanju. Analiza poreske harmonizacije i poreske konkurencije zahteva iznošenje afirmativnih ili negatorskih argumenata, za i protiv jednog od dva navedena pojma. Stvaranje jedinstvenog (zajedničkog) tržišta bio je osnovni cilj koji su polovinom XX veka, utvrdile najrazvijenije evropske države, čime su htele dokazati da imaju vrlo ozbiljne namere u sprovođenju svih vrsta integracija. Zamišljeno je da zajedničko tržište počiva na kvartetu stubova poznatih kao 'četiri osnovne slobode' - nesmetan protok usluga, ljudi, kapitala i informacija. Time je otvorena debata, da li treba izvršiti harmonizaciju poreskog tretmana poslovnih aktivnosti u državama članicama Evropske unije (EU), ili je dovoljno prepustiti nacionalnim poreskim (fiskalni) sistemima da budu međusobno konkurentni. Sprovođenje procesa harmonizacije i konkurencije u fiskalnim sistemima pojedinih država članica Evropske unije (EU), obeležile su konkretne inicijative. Odnosile su se uglavnom na harmonizaciju indirektnih i direktnih poreza, poreskih osnovica i poreskih stopa. O harmonizaciji poreza počelo se intenzivnije govoriti tokom priprema za potpisivanje Rimskog ugovora 1957. godine, da bi nakon toga u okviru Evropske ekonomske zajednice (EEZ) bila formirana različita tela, komisije i/ili komiteti za pripremu i prezentiranje izveštaja u vezi sa fiskalnom harmonizacijom i fiskalnom konkurencijom. Većina izveštaja nije ispunila očekivanja, pa su prema mišljenjima stručnjaka iz nekoliko država članica Evropske unije oni značajniji kao građa za buduća naučna istraživanja, nego što predstavljaju informacije o fiskalnoj harmonizaciji.
Reference
*** (1957) Treaty establishing the European Economic Community. Rome, 25 March
*** (1992) Treaty on European Union Luxembourg. Office for Official Publications of the European Communities, 253
Anđelković, M. (2008) Javne finansije i finansijsko pravo, centar za publikacije. Niš: Pravni fakultet, str. 359
Baldwin, R., Wyplosz, C. (2006) The Economics of European Integration. New York: Mc Graw-Hill
Baldwin, R., Krugman, P. (2001) Agglomeration, integration and tax harmonization. CEPR Discussion Paper Series, br. 2630
Bećirović, S. (2012) Fiskalna decentralizacija u Srbiji. Ekonomski izazovi, vol. 1, br. 1, str. 51-65
Commission European (2004) A Common Consolidated EU Corporate Tax Base. Commission Non-Paper to informal ECOFIN Council O,10 and 11 September
Genser, B. (2001) Corporate Income Taxation in the European Union: Current State and Perspectives. u: Working Paper, No. 17, The Australian National University, August
Hrustić, H. (2006) Javne finansije. Novi Sad-Sremska Kamenica: FABUS - Fakultet za uslužni biznis, str. 268
Ilić-Popov, G. (2004) Poresko pravo Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik, str. 27
James, S. (2003) European tax harmonization. Tax Notes International, 31, 28 July
Jelčić, B. (1995) Porez na dodanu vrijednost s posebnim osvrtom na stope. Financijska praksa, 19 (2), str. 93
Jelčić, B. (2003) Međuovisnost regionalnih ekonomskih organizacija i oporezivanja. u: Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Olivere Lončarić-Horvat, Zagreb: Pravni fakultet, str. 197-217
Kesner-Škreb, M. (2007) Porezna harmonizacija. Financijska teorija i praksa, Zagreb, 0 31 (3); 305-307
Kikebeld, B.J. (2004) Harmful Tax Competition in the European Union: Code of Conduct, Countermeasures and EU Law, Kluwerlaw. Rotterdam: Erasmus University - Foundation for European Fiscal Studies, pp. 8-9
Messere, K. (2000) Porezi dvadesetog stoljeća i njihova budućnost. Financijska teorija i praksa, 0 24 (2). str. 237
Moussis, N. (1994) Handbook of the European Union. European Study Service
Nicholas, M., Forest, H. (2003) ECJ, if tax is paid once in the EU, does it matter where: 32 Tax Notes International. pp. 889
Oates, W. (1972) Fiscal Federalism. New York: Harcourt Braće Jovanović, pp. 14
Paović-Jeknić, G. (2007) Budžetsko pravo. Podgorica: Univerzitet Crne Gore - Pravni fakultet, str. 253
Popović, D. (2008) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet, str. 284
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu - Centar za izdavačku delatnost, str. 149
Rounds, T.A. (1992) Tax harmonization and tax competition: Contrasting views and policy issues in three federal countries. Journal of Federalism, vol. 22
Ruding, H.O. (2002) The long way to removing obstacles in company taxation in Europe. European Taxation, br. 1
Schön, W. (2005) Playing different games?, Regulatory competition in tax and company law compared. Common Market Law Review, vol. 42, str. 331-365
Schwarz, J. (2002) Eulopgan Commission strategy for company Taxation in the European community. Bulletin for Intemationat Fiiiot Docum Zntirion, p. 215, May
Shoup, S.C. (1969) Public Finance. Chicago: Aldine Publishing, pp. 250
Steichen, A. (2003) Tax Competition in Europe or the Timing of Leviathan. u: Schon W. [ur.] Tax Competition in Europe, pp. 43-1. 196
Stojanović, S. (2009) Poreska konkurencija versus poreska harmonizacija u Evropskoj uniji. Finansije, vol. 64, br. 1-6, str. 7-25
Šimović, H. (2006) Harmonizacija porezne osnovice nasuprot harmonizaciji poreznih stopa. u: Zbornik radova - financijsko restrukturiranje profitnog i neprofitnog sektora u Hrvatskoj, 41. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, Pula, lipanj, Zagreb: HZRFD
Šimović, J., Šimović, H. (2006) Fiskalni sustav i fiskalna politika Evropske Unije. Zagreb: Pravni fakultet, str. 42
Tanzi, V. (1998) The impact of economic globalization of taxation. Bulletin for International Fiscal Documentation, Nos. 8-9
Terra, B., Wattel, P. (1997) European Tax Law. Deventer: Kluwer, pp. 142
Vogel, K., ur. (1990) Influence of Tax Differentials on International Competitiveness. u: Proceedings of the VIIIth Munich symposium on International Taxation, 3 July 1989, Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers
Weiner, J. (2003) European Officials Consider Importance of Coordinating EU Company Tax Policies, 3ITax Notes International. 15 December, p. 1001
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1609025B
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka