Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 13, str. 72-83
Nove medijske tehnologije i reformski procesi masmedija
Visoka škola za komunikacije, Beograd

e-adresaboban.tomicc@gmail.com
Sažetak
Ovim radom sagledavaju se i procenjuju šanse za opstanak i razvoj medija u Srbiji i regionu iz perspektive novih informaciono-komunikacionih tehnologija primenjenih u medijskom poslovanju. U radu se dominantno upražnjava teorijski metod usaglašen sa potrebama deskripcije problema i posmatranih pojava, ali i empirijski metod kojim se prikupljaju i tumače konkretne činjenice i podaci o posmatranim pojavama i procesima. Polazište je u činjenici da savremeni mediji definitivno, i sve više i više, zavise od novih tehnologija. Jedan deo novih tehnologija praktikuje se u procesu sakupljanja, selekcije i uređivanja medijskih sadržaja, dok se drugi deo tehnologija koristi u procesu diseminacije i propulzije medijskih sadržaja ka masovnoj publici, kao i u funkciji feedback-a. Tehnološka revolucija, koju opisujemo, počela je sa mp3, jpg i avi fajlovima, a nastavlja sa internet broadcasting-om, društvenim mrežama, cloud tehnologijama i novim digitalnim platformama na kojima se danas distribuiraju medijski sadržaji štampanih i elektronskih medija. Posebnost medija u regionu leži u činjenici da oni funkcionišu u društvu koje je kasnilo sa političkom i ekonomskom tranzicijom, pa su svi produktivni resursi društva, zbog tog zaostatka, sporije i sa manje produktivnosti adaptirani na uslove poslovanja u digitalnoj eri i informaciono-komunikacionim tehnologijama. Posledice koje su proistekle iz takve dinamike razvoja čine disfunkcionalnim mnoge medije u Srbiji i regionu, posebno one koji su u toku tranzicije bili izloženi dugotrajnim krizama pravne, ekonomske i programske prirode. Zbog toga većina postojećih medija u Srbiji, posebno malih, nespremno dočekuje modernizaciju i neefikasno se re-modeluje u skladu sa novim tehnološkim okolnostima.
Reference
Blic online (2010) Prva inegrisana redakcija u region. 03. Novembar, http://www.blic.rs/vesti/drustvo/prva-integrisana-redakcija-u-regionu/pvcvkzy, 20.04.2017
Branković, S. (2009) Metodi iskustvenog istraživanja društvenih pojava. Beograd: Megatrend univerzitet
Brigs, A., Kobli, P. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Clio
Fidler, R. (2004) Mediamorphosis. Beograd: Clio
Gejts, B. (2001) Poslovanje brzinom misli. Novi Sad: Prometej
Gir, Č. (2011) Digitalna kultura. Beograd: Clio
Gone, Ž. (1998) Obrazovanje i mediji. Beograd: Clio
Herman, S.E., Mekčesni, R. (2004) Globalni mediji. Beograd: Clio
Kastels, M. (2014) Moć komunikacija. Beograd: Clio
Kaže, Ž. (2016) Spasavanje medija. Novi Sad: Akademska knjiga
Krejg, R. (2010) Onlajn novinarstvo. Beograd: Clio
Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015) Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Beograd: Clio
Ruk, R. (2011) Evropski mediji u digitalnom dobu. Beograd: Clio
Svet (2014) TV B92 - počinje najsavremeniji informativni program. 03. Novembar, http://www.svet.rs/vesti/estrada/tv-b92-pocinje-najsavremeniji-informativni-program, 15.03.2017
Tjurou, DŽ. (2012) Mediji danas I. Beograd: Clio
Tjurou, DŽ. (2012) Mediji danas II. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pol1713072T
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0