Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 84  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 56, br. 1, str. 15-29
Blumova taksonomija kognitivnog područja u funkciji usvajanja elementarnih matematičkih pojmova
Osnovna škola 'Dušan Jerković', Inđija
Ključne reči: formiranje pojmova; Blumova taksonomija; klasifikacija ciljeva i zadataka kognitivnog područja; nastavna aktivnost; efikasnost nastavnog procesa
Sažetak
Pad ce bavi efikasnošću primene Blumove taksonomije prilikom usvajanja elementarnih matematičkih pojmova. Efikasnost primene Blumove taksonomije ogleda se u postojanju statistički značajne razlike između rezultata na sva tri proveravana nivoa znanja (znanje, shvatanje i primena). Takođe. utvrđene su značajne razlike između grupa ispitanika prilikom provere uspešnosti pri rešavanju postavljenih problema u nastavnim aktivnostima i radnjama. Posebna prednost primene Blumovog poretka ciljeva i zadataka u kreiranju nastavnog procesa uočena je pri kompletiranju podataka potrebnih za definisanje opisnih ocena učenika. Autorka zaključuje da je prilikom provere efikasnosti primene Blumove taksonomije u kreiranju nastavnog procesa (konkretizacija ciljeva i zadataka, definisanje liste nastavnih aktivnosti), koja je eksperimentalno i potvrđena, uočen veliki implicitni potencijal Blumove konkretizacije ciljeva i zadataka kognitivnog područja posebno značajnog za realizaciju najsloženijeg procesa u nastavi - formiranju pojmova kod učenika.
Reference
Blum, B.S. (1981) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja
Bruner, D. (1976) Proces obrazovanja. Pedagogija, br. 2-3, str. 273-321
Budić, S.M. (1999) Individualizovana nastava i uspeh učenika. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Cvetković, Ž.B. (1981) Neka novija shvatanja o usvajanju matematičkih pojmova u osnovnoj školi. Nastava i vaspitanje, br. 1, str. 69-79
Cvetković, Ž.B. (1982) Usvajanje pojmova u nastavi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Davidov, V.V. (1989) Šta je nastavna delatnost. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 22, str. 89-97
Davidov, V.V. (1995) Saznavanje i nastava, o shvatanjima razvijajuće nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Jukić, S.A. (1997) Formiranje pojmova u nastavi. Pedagoška stvarnost, br. 9-10
Jukić, S.A. (2005) Didaktičko-metodički fragmenti. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Levkov, Lj. (1995) Intelektualni razvoj, metakognicija i škola. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milanović-Nahod, S.S. (1995) Znanje i razumevanje u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mirkov, S.I. (1996) Neki problemi klasifikacije vaspitno-obrazovnih ciljeva na primeru Blumove taksonomije. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 28, str. 159-174
Mirkov, S.I. (1998) Nivoi znanja koja učenici usvajaju u osnovnoj školi. Nastava i vaspitanje, vol. 47, br. 4, str. 603-627
Poljak, V. (1974) Dosadašnje određivanje zadataka nastave i Blumova taksonomija. Pedagogija, br. 1-2
Potkonjak, N.M., Trnavac, N.D. (1998) Instrumenti za rad školskog pedagoga. Beograd: Pedagoško društvo Srbije
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N. (1966) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojaković, P. (1998) Blumova taksonomija vaspitnih ciljeva u kognitivnom području i njen značaj za efikasniju individualizaciju učenja i nastave. Pedagogija, vol. 31, br. 4, str. 1-15
Šaranović-Božanović, N. (1995) Saznavanje i nastava, Sticanje znanja u nastavi i razvoj mišljenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šešić, B.V. (1962) Logika. Beograd: Naučna knjiga
Trninić, M. (1997) O definisanju matematičkih pojmova u osnovnoj školi. Naša škola, br. 3-4
Vigotski, L.S. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vilotijević, M.V. (1997) Savremene didaktičke teorije. Beograd: Učiteljski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2006)
Mogućnosti i pretpostavke povezivanja znanja u nastavi
Antonijević Radovan

Nastava i vaspitanje (1997)
Pedagoško-didaktičke osnove nastavnih planova i programa za osnovnu školu
Makević Sreten

Nastava i vaspitanje (2000)
Razvoj pojmova u nastavi
Antonijević Radovan M.

prikaži sve [233]