Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 53, br. 2, str. 219-236
Struktura radnog vremena uniformisanih pripadnika policije sa osvrtom na PPU Kragujevac
MUP Republike Srbije, Kragujevac
Sažetak
U radu je izložena problematika iskorišćenosti radnog vremena pripadnika policije sa posebnim osvrtom na organizacionu jedinicu MUP RS PPU - PI Kragujavac. U prvom delu rada je dat kratak osvrt na položaj policije u lokalnoj zajednici i na potrebu osavremenjavanja u odnosu na tradicionalan koncept. Centralni deo rada sadrži empirijsko istraživanje aktivnosti policijskih službenika PU Kragujevac - PI Kragujevac i tabelarni prikaz po delatnostima, vremenu i drugim parametrima. Navedene su aktivnosti policije na suzbijanju kriminaliteta, po prijavama građana, naredbama, zahtevima i zamolnicama drugih organa, poslovima obezbeđenja javnih skupova, administrativnim i drugim poslovima. Na kraju sledi tabelarni prikaz radnog vremena u satima za prethodnu (2010) godinu. U završnom delu su istaknuti ciljevi koji se žele postići istraživanjem i racionalnim korišćenjem radnog vremena. U zaključku se posebno navodi Community policing kao novi metod rada policije u Srbiji, dobri početni rezultati sa predlozima za unapređenje pro futuro.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije
*** (2005) Zakon o policiji Republike Srbije. Službeni glasnik, br. 101
Brisach, U., Hubner, D.S. (2001) Planung der Kriminalität Kontrolle. Stuttgart
Cvetković, D.M. (2010) Analiza organizacione strukture policije Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 74-93
Ford, K., ur. (2002) Organizational Change and Development: The Move to Community policing
Gowori, A. (2003) Community Policing is an epicycle. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 4, Alpert-Piquero, Community policing Contemporary Readings
Monk, R. (2001) Preporuka br. 18. u: Studije misije OEBS o radu policije u Srbiji, Beograd
Morash, M., Ford, K., White, J., Boles, J. (2002) Directing the future of community policing initiatives
Nikač, Ž. (2010) Policija u zajednici. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Nikač, Ž. (2010) Komunalna policija u Republici Srbiji mesto, uloga i zadaci. Pravni život, 540(10): 483-498
Simić, B. (2009) Savremeni koncept policijskog rada u okviru zajednice. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 157-172
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici. Kragujevac: Visoka škola unutrašnjih poslova
Simonović, B. (2009) Standardizacija i akreditacija kao jedan od načina profesionalizacije policije i kriminalističke službe. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 236-253
Trojanowicz, R., Buequeroux, B. (1990) Community policing: A contemporary perspective. Cincinnati, OH: Anderson Publishing
Vuković, S. (2009) Principi zakonitosti i legitimnosti u postupanju policije u prevenciji kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 179-192
Zekavica, R. (2010) Stavovi pripadnika kriminalističke policije PU Beograd o najznačajnijim pitanjima demokratske reforme policije - rezultati istraživanja. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 41-73
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.