Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 55, br. 1, str. 84-97
Zavodske vaspitne mere u maloletničkom krivičnom pravu Srbije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresajelena@pravni-fakultet.info, jdragojlovic@pravni-fakultet.info
Ključne reči: vaspitne mere; zavodske vaspitne mere; vaspitna zapuštenost; maloletni učinioci krivičnih dela
Sažetak
Maloletna lica zbog svojih psihosocijalnih karakteristika imaju poseban krivično pravni tretman. Iako u našem krivičnom pravu postoji veliki broj vaspitnih mera, primat u primeni imaju mere vaninstitucionalnog karaktera. Ipak, ako je izvršenjem krivičnog dela izražena jasna kriminalna volja a prisutna je i izuzetna vaspitna zapuštenost kod maloletnika, društvena reakcija se najčešće manifestuje kroz određivanje kontinuiranog institucionalnog tretmana. Takođe, ma koliko da bilo radova koji su posvećeni ovoj problematici, osetljivost položaja maloletnika, njihov poseban tretman u krivičnom pravu i sl. iziskuju potrebu za stalnim aktuelizovanjem ove teme i preispitivanjem postojećih rešenja, jer od kvaliteta ovih rešenja zavisi budućnost maloletnog lica koje može postati uzoran član društva ili veći društveni problem. Takođe, funkcionisanje ustanova za izvršenje zavodskih sankcija predstavlja 'večito' aktuelnu temu, često i medijsku atrakciju. Stoga smatramo da postoji naročita potreba da se detaljno analiziraju rešenja koja se na njih odnose.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2011/2012) Zakon o sudovima za mladež. Narodne novine RH, br. 48/11 i 143/12
*** (2007/2008) Zakon za maloletnička pravda. Službeni vesnik na Republika Makedonija, br. 48/07, 161/08
*** (2008) Kazneni zakon Republike Slovenije. Uradni list RS, br. 58
*** (2004/2011) Krivični zakonik Republike Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, br. 70/04, 13/04, 47/06, 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11
Dragojlović, J., Matijašević, J. (2013) Osnovna obeležja vaspitnih mera u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 4-6, str. 47-58
Joksić, I. (2011) Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 134-148
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Jovašević, D. (2006) Krivične sankcije za maloletnike u novom Krivičnom zakonu Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 5, str. 689-711
Knežević, S.S. (2010) Maloletničko krivično pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2011) Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji. Niš: Pravni fakultet
Lazarević, L.V., Grubač, M. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Justinijan
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija - socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik, drugo dopunjeno izdanje
Radoman, M. (2009) Penologija i kazneno izvršno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2015)
Krivičnopravni status maloletnika u Srbiji
Bojić Borislav, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Specifičnosti maloletničkog zatvora u Hrvatskoj
Joksić Ivan

Strani pravni život (2012)
Kažnjavanje maloletnika u savremenom krivičnom pravu
Jovašević Dragan

prikaži sve [42]