Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 36  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 1, str. 261-284
Ustav bez zemlje - nastanak Kraljevine SHS i Vidovdanski ustav u nastavi Ustavnog prava u zemljama naslednicama Jugoslavije
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, Srbija

e-adresasrdjan.milosevic@inis.bg.ac.rs
Sažetak
Vidovdanski ustav Kraljevine SHS, donet 28. juna 1921. godine, sto godina posle usvajanja ostaje nezaobilazna tema i povod za rasprave o razlozima neuspeha jugoslovenske države. Unitarističko-centralističko uređenje, danas unisono kritikovano kao neadekvatna ustavna forma za funkcionisanje jedne kompleksne zajednice kakva je bila Jugoslavija, svojevremeno je bilo legitimizovano konceptom narodnog jedinstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Nacionalna koncepcija, tip državnog uređenja i nesporazumi u vezi sa time deo su ne samo političke već i ustavne istorije država nastalih raspadom Jugoslavije. U ovom radu analiziran je sadržaj udžbenika Ustavnog prava koji su u upotrebi na pravnim fakultetima u državama naslednicama, koji su postojali u kontinuitetu od raspada Jugoslavije do danas i na kojima se obrazuje najveći broj pravnika u konkretnim državama. Način na koji se prikazuje iskustvo zajedničke ustavne istorije iz prve decenije postojanja jugoslovenske države, posle sloma socijalističke paradigme koja je bila pretežno unisona, danas umnogome sadržinski i interpretativno prati nacionalne granice država naslednica.
Reference
Bakić, J. (2004) Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma. Zrenjanin: Gradska biblioteka 'Žarko Zrenjanin'
Banac, I. (1995) Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Zagreb
Čulinović, F. (1970) Okupatorska podjela Jugoslavije. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Dobrivojević, I. (2006) Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra - 1929-1935. Beograd
Đorđević, J. (1989) Ustavno pravo. Beograd: Savremena administracija
Engelsfeld, N. (1989) Prvi parlament Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca - privremeno narodno predstavništvo. Zagreb: Globus
Fira, A. (2011) Vidovdanski ustav. Beograd: SANU
Gajević, D. (1985) Jugoslovenstvo između stvarnosti i iluzija. Beograd: Prosveta
Gligorijević, B. (1979) Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919-1929. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Grad, F., Kaučič, I., Zagorc, S. (2020) Ustavno pravo. Ljubljana: Litteralis
Grubić, N. (1991) Suverenost u Nacrtu Ustava Hrvatske republikanske seljačke stranke iz 1921. godine - dometi - kultura, književnost, društvena pitanja. 4-5
Heitzenrater, R.P. (2002) Tradition and history. Church History, 71(3): 621-638
Ivašković, I. (2018) The Vidovdan Constitution and the alternative constitutional strategies. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3/4
Janković, D. (1967) Jugoslovensko pitanje i Krfska deklaracija. Beograd: Savremena administracija
Janković, D. (1958) Vidovdanski ustav. u: Dimitrijević S.; et al. [ur.] Iz istorije Jugoslavije 1918-1945, Beograd: Nolit
Jovanović, S. (1924) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Geca Kon
Kandić, Lj. (1990) Ustavni poredak između dva rata, sa posebnim osvrtom na socijalnoekonomski program ustava od 1921. i 1931. u: Jovičić M. [ur.] Dva veka savremene ustavnosti: zbornik radova sa naučnog skupa održanog 17. i 18. septembra 1987
Kandić, L. (1969) Socijalno ekonomske odredbe Vidovdanskog ustava i Vajmarski ustav. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 3 321-337
Kosnica, I. (2019) Social rights in the first Yugoslavia (1918-1941): Tradition, model and deviations. u: Frenkel, D. A.; Varga, N. [ur.] New Studies in History and Law, Atena: Athens Institute for Education and Research
Kršljanin, N. (2020) The parliament of the kingdom of Serbs, Croats and Slovenes: Projects, the constitution, and reality (1918-29). Parliaments, Estates and Representation, 40(2): 245-259
Kuzmanović, R. (1995) Ustavno pravo - teorijski i istorijski dio. Banja Luka: Univerzitetska knjiga
Marinkovic, T. (2019) Serbia. u: AlenA.; Haljan H. [ur.] IEL Constitutional Law, Kluwer Law International
Marinković, T. (2020) Ustavni identitet vidovdanske Jugoslavije. u: Begović B. [ur.] Sto godina od ujedinjenja -formiranje države i prava, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Marković, R. (1998) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Službeni glasnik
Milošević, M. (2000) Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca - prvi naziv jugoslovenske države. Arhiv, vol. 1, br. 1, str. 97-111
Milošević, S. (2013) Ukidanje monarhije u Jugoslaviji - stav jugoslovenskih komunista prema monarhiji od Drugog zasedanja AVNOJ-a do izbora 1945. godine. u: Janjetović Z. [ur.] Istraživanja saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije: istorijska tribina, Beograd: INIS
Mratović, V., Filipović, M., Sokol, S. (1981) Ustavno pravo. Zagreb: Pravni fakultet
Orlović, S. (2019) Ustavno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Pavlović, M. (2012) Jugoslovenska kraljevina prva evropska regionalna država. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 141, str. 503-521
Pellicciari, I. (2004) Tre nazioni, una costituzione: Storia costituzionale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1917-1921). Soveria Mannelli: Rubbettino
Petranović, B., Zečević, M. (1987) Jugoslovenski federalizam - ideje i stvarnost. Beograd: Prosveta, 1
Petrov, V., Stanković, M. (2019) Ustavno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Popović, O. (1987) Oblik državnog uređenja prema nacrtima parlamentarne opozicije u Kraljevini SHS u vreme donošenja prvog jugoslovenskog ustava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4
Skarik, S., Siljanovska-Davkova, G. (2007) Ustavno pravo. Skopje: Praven fakultet 'Justinijan Prvi'
Smerdel, B. (2013) Ustavno uređenje europske Hrvatske. Zagreb: Narodne novine
Strobl, M., Kristan, I., Ribičič, C. Ustavno pravo SFR Jugoslavije. Ljubljana: Pravna fakulteta v Ljubljani-Dopisna delavska univerza
Šuković, M. (2009) Univerzalna ustavna tematika i ustavno pravo Crne Gore. Podgorica: CID
Trnka, K. (2000) Ustavno pravo. Sarajevo: Univerzitetska knjiga
Wheaton, H. (1964) Elements of international law. New York: Oceana Publications Inc
Zver, M. (1921) Slovenske ustavno-pravne zamisli Jugoslavije - 1921, 1974 in 1990. Časopis za kritiko znanosti, 132-133
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-32156
primljen: 08.05.2021.
prihvaćen: 11.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka