Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 36  
Back povratak na rezultate
2019, br. 2, str. 5-15
O nekim modelima za rešenje statusa Kosova i Metohije
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija

e-adresakutlesicvladan@gmail.com
Sažetak
Rad se odnosi na analizu nekih u dosadašnjoj raspravi iznetih predloga rešenja za status Kosova i Metohije. Međutim mnogobrojnim predlozima jedan broj je onih koji se zasnivaju na već postojećim rešenjima u nekim drugim državama tako da se ona iskoriste kao model za status Kosova i Metohije. U analizi su već postojeća rešenja podelјena na grupu rešenja koja ne sadrže savremeni realno potreban stepen samostalnosti jedne teritorijalno-političke zajednice, na grupu rešenja u vezi s kojima postoje raširene zabune i zablude o njihovoj suštini i na tri rešenja koja, po oceni pisca, imaju kapacitet da budu korišćena kao iskustvo i model - Severna Irska, Hongkong i Makao. Iako ova tri rešenja nisu uporednopravni novitet, nepoznata su široj, naročito laičkoj javnosti, njihova vrednost je izuzetno velika, ne samo zbog potencijalno pozitivnog uticaja na rešenje statusa Kosova i Metohije već i za teoriju ustavnog prava, jer su se odvojila od njenih klasičnih i konvencionalnih postavki zasnovanih na isklјučivosti i jasnom razgraničenju kategorija.
Reference
*** (1990) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (1998) Northern Ireland Act. Dostupno na: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/ contents (16.5.2019)
*** (1999) Sporazum iz Rambujea - privremeni sporazum o miru i samoupravi na Kosovu / Rambouillet Accords: Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo. (S/1999/648, Rambouillet, 18.3.1999.), Dostupan faksimil na: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf (16.5.2019)
*** (1999) Vojnotehnički sporazum između Međunarodnih bezbednosnih snaga (KFOR) i vlada Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije (Kumanovo, 9. jun 1999. godine). Dostupno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/kim/dokumenti/57-kumanovski-sporazum (15.5.2019)
*** (1998) Northern Ireland Peace Agreement (The Good Friday Agreement). Dostupno na: https:// peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IE%20GB_980410_Northern%20 Ireland%20Agreement.pdf (15.5.2019)
*** (1949) Osnovni zakon SR Nemačke, 1949. / Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, von 23.05.1949. Dostupno na: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf (16.5.2019)
*** (1972) Ugovor o osnovama odnosa između Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike, 1972. / Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik -Grundlagenvertrag, vom 2. Bulletin, Dostupno na: http://www.documentarchiv.de/brd/grundlvertr.html, na engleskom objavljeno u, vol. 20, n. 38 -published by the Press and Information Office of the Federal Government (Bundespresseamt), do
*** (2007) Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong with annexes, from June 14, 2007. Sporazum o Hongkongu, Dostupno na: http://www.gov.cn/english/2007-06/14/content_649468.htm (16.5.2019)
*** UN Security Council resolution 1244 (1999) on the situation relating Kosovo / Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (S/Res/1244 (1999) od 10. juna 1999. Dostupno na: https://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm (15.5.2019)
Castellà, A.J.M. (2008) Spanish Autonomic State Reform: Catalonia's 2006 new Statute of Autonomy. Journal on Law and Political Science, Senshu University, 102, pp. 89-128
Marković, R. (2006) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Marković, R. (2015) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Petrov, V., Simović, D. (2018) Ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Samardžić, S. (2018) Tragedija Kosova i Metohije. Beograd: Catena mundi
Security Council (2008) Report on Kosovo. Dostupno na: https://www.securitycouncilreport. org/kosovo/ (16.5.2019)
Stanković, M. (2014) Šesta državna reforma u Belgiji - novi, ali ne i poslednji stadijum devolucije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 115-132
Wallace, S., ed. (2009) A dictionary of Education. Oxford: Oxford University Press, Oxford Reference
Wolff, S. (2001) Introduction: From Sunningdale to Belfast, 1973-98. u: Neuheiser, J., Wolff, S. [ur.] Peace at Last? the impact of the Good Friday Agreement on Northern Ireland, New York: Berghanh Books, 1-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/spz63-22627
objavljen u SCIndeksu: 15.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka