Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 36  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 67, br. 1, str. 7-24
Vreme i (u) ustav(u) - ovdašnje pravo s početnom filozofskom beleškom
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaztomic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Vreme; Ustav; Pravna sigurnost; Ustavnost i zakonitost; Retroaktivnost zakona
Sažetak
Vreme se dâ sagledavati i kao idealna, mentalna i kao realna, objektivna pojava. Kao manje-više stabilna, sadašnja 'datost', ali i kao 'programska' projekcija. Vreme je respektabilna činjenica, odnos, proces, tok: ono je činilac zakonitosti, komponenta predvidljivosti i doslednosti: posredi je sinhronizacija pojava, odnosno procesa - i njihov kontinuitet. Na koncu, vreme se može sagledavati kao početak, i kao kraj - i kao momenat, i kao niz sukcesivnih koraka, kao ograničenje, kao prostor u kome se nešto aktivno odvija. A 'ćutanje' - nečinjenje i neblagovremenost predstavljaju protivpravnost, onda kada je propisana dužnost službenog, javnopravnog činjenja. U ustavnim okvirima, od preambule, duž celine ustavnog tkiva - naročito u rokovima, ljudskim slobodama i pravima, pravnim lekovima, komponentama ustavnosti i zakonitosti, pravnoj sigurnosti, posebno u krivičnom pravu, zatim mandatima javnih funkcionera, raspuštanju parlamenta, vanrednom i ratnom stanju, promenama ustava i drugom, na kraju i u sprovedbenom ustavnom zakonu - vreme ima konstitutivno, temeljno i dinamičko mesto.
Reference
Calleros, Ch.R. (2006) Legal Method and Writing. New York, 5th edition
Carić, S. (2008) Pravo na suđenje u razumnom roku. Beograd
Ditertr, Ž. (2006) Izvodi iz najznačajnijih odluka Evropskog suda za ljudska prava. Beograd
Dolezalek, G.R. (1989) Stare Decisis: Persuasive Force of Precedent and Old Authority (12th-20th Century). Cape Town
Fuler, L. (2011) Moralnost prava. Beograd, drugo izdanje
Gerhardt, M.J. (2008) The Power of Precedent. Oxford - New York
Hershovitz, S. (2006) Integrity and stare decisis. u: Hershovitz Scott [ur.] Exploring Law's Empire: The Jurisprudence of Ronald Dworkin, Oxford-New York
Huserl, E. (2004) Predavanja o fenomenologiji unutrašnje vremenske svijesti. Sremski Karlovci - Novi Sad: Koprivica, prev. Časlav D. Koprivica
Husserl, E. (1980) Logische Untersuchungen. Tübingen, I-II, (orig., 1900-1901; Ideen zu einer reinen Phenomenologie ubd phenomenologischen Philosophie, Tübingen, 1980 (orig., 1913)
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd
Jovičić, M. (1984) Veliki ustavni sistemi, elementi za jedno uporedno ustavno pravo. Beograd
Krletić, M. (2007) Odlučivanje u razumnom roku u upravnim stvarima prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Zagreb
Lukić, R. (2012) Sistem filozofije prava - 1. Filozofija - 2. Filozofija prava. Beograd
Marković, R. (1995) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Odyakmaz, Z. (2009) Time in Law and issue of reasonable period of time in administrative judiciary. Pravni život, 11
Perović, S. (1987) Retroaktivnost zakona i drugih opštih akata. Beograd
Prelević, G.T. (2009) Pravo na suđenje u razumnom roku. u: Zbirka izabranih presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, Sarajevo
Reinach, A. (1953) Zur Phänomenologie des Rechts. München
Sioran, E. (2008) Pad u vreme. Novi Sad: Kozić, (prev. sa franc. M. Kozić)
Šikić, M. (1991) Pravo na suđenje u razumnom roku u praksi Upravnog suda Hrvatske. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 30(1)
Tomić, Z.R. (2012) Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd, drugo, dopunjeno izdanje
Uzelac, M. (2009) Fenomenologija. Novi Sad
Vrhovni sud Srbije (2007) Praksa Evropskog suda za ljudska prava i primena evropskih standarda u upravnom pravu Srbije. Beograd
Zafranski, R. (2017) Vreme. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1901007T
objavljen u SCIndeksu: 28.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka