Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 9 od 36  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 2, str. 251-264
Balkan i evropske integracije
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresaracicmile@yahoo.com
Ključne reči: politički i ekonomski sistem; demokratizacija; evropske integracije
Sažetak
Bosna i Hercegovina je država tri konstitutivna naroda na nivou BiH i to kroz entitete čiji su predstavnici potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma 14. 12. 1995. godine u Parizu saglasnom izjavom volja entiteta, tj. njihovih predstavnika, u ime njihovih naroda i entiteta. Konstitutivnost tih naroda na nivou BiH ostvarena je preko njenih entiteta gdje su je imali na osnovu Vašingtonskog sporazuma (Ustava FBIH) i Ustava Republike Srpske a verifikovana potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno donošenjem Ustava BiH koji potvrđuje ovakav oblik državnog uređenja. Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini je Ustav BiH koji u članu I/1 propisuje da Republika Bosna i Hercegovina, čiji će zvaničan naziv ubuduće biti 'Bosna i Hercegovina' nastavlja svoje međunarodno pravno postojanje, ali sa promenjenom unutrašnjom strukturom u skladu sa Ustavom BiH. U proteklom dvadesetogodišnjem periodu BiH je ispunila osnovne elemente i funkcije države sa međunarodnopravnim subjektivitetom: zustavljen je građanski rat, potvrđen teritorijalni integritet i suverenitet države BiH, postala je članica OUN, Saveta Evrope i drugih značajnih međunarodnih organizacija, obezbjeđeno je funkcionisanje političkog i ekonomskog sistema u skladu sa Opštim okvirnim mirovnim sporazumom za BiH (Aneksi 1-11) i Ustavom BiH koji je također Aneks 4 ovog sporazuma. Protekli period pokazao je spremnost izgradnje institucija i njihovo funkcionisanje u skladu sa ovim sporazumom. Ovaj period obeležila je institucionalizacija, tranzicija, demokratizacija i evropske integracije uz potrebu preispitivanja postignutih ciljeva kroz iznalaženje novih rešenja i izazova. Sve činjeno je u funkciji modernizacije i razvoja bosanskohercegovačkog društva i države, ali i menjanja ustavnih rešenja na nivou države i entiteta. Očuvanje Dejtonskog sporazuma, dalja demokratizacija, ekonomski razvoj, eventualne ustavne promene uz puni konsenzus dvaju entiteta i triju konstitutivnih naroda trebaju uvažavati Ustavom utvrđen postupak ustavnih promjena. Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji rezultat je brojnih faktora: širokog političkog konsenzusa postignutog na svim nivoima vlasti, državnom i entitetskom, ali i opredjeljenosti građana BiH što su potvrdile brojne ankete u posljednje vrijeme. Postignuti rezultati za pristupanje BiH Evropskoj uniji potvrđeni su u Mapi puta, Studiji o izvodljivosti, Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koji je nedavno stupio na snagu. Tu treba pomenuti i novi pristup odobren od institucija EU bez ikakvog mjenjanja uslova pridruživanja, uključujući Odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. To su u formi posebne izjave-odluke prihvatili svi organi BiH i njenih entiteta, obavezujući se na sprovođenje institucionalnih reformi na svim nivoima države, kao sprovođenje Mape puta sa širokim planom ekonomskih i socijalnih reformi koje bi stabilizovale zemlju i potpuno otvorile prostor za političke i ustavane promjene. U okviru ovog rada predmet našeg interesovanja su neka pitanja kao: 1. Uvodna razmatranja, 2. Balkan u procesu širenja Evropske unije, 3. Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Reference
*** (1994) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. Službeni list R. BiH, br. 31/94
Dedić, S. (1998) Lokalna samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo
Dimitrijević, P., Vučetić, D. (2011) Sistem lokalne samouprave. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, J.S. (1977) Politički sistem. Beograd: Savremena administracija
Etinski, R., Đajić, S., Stanivuković, M., Bordaš, B., Đundić, P., Tubić, B. (2010) Osnovi prava Evropske unije. Novi Sad: Pravni fakultet
Hiks, S. (2007) Politički sistem Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Košutić, B., Rakić, B., Milisavljević, B. (2012) Uvod u pravo evropskih integracija. Beograd
Kuzmanović, R. (2002) Ustavno pravo. Banja Luka
Marković, R. (1997) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Milićević, N. (1997) Zaštita manjina u evropskom pravu, ustavni položaj naroda i manjina u BiH. Dijalog, Sarajevo, br. 4/97
Misita, N. (2010) Evropska unija - osnivanje i razvoj. Sarajevo: Revicon
Miščević, T. (2005) Pridruživanje Evropskoj uniji. Beograd
Mujović, R. (1997) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i naša lokalna samouprava. Lokalna samouprava, Niš, br. 2, str. 25-27
Račić, M. (2016) Osnovi prava i prava Evropske unije. Novi Sad: Futura
Vukadinović, R. (2014) Uvod u institucije i pravo Evropske unije. Kragujevac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko10-13277
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka