Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, br. 34, str. 393-417
Izgradnja i opremanje Crkve Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici (1896-1913)
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaivanazenarju@yahoo.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Crkva Svetog Save; Kosovska Mitrovica; Dame Andrejev; Mihailo Đorđević; Petar Popović; Dimitrije Andonov Papradiški
Sažetak
U radu je izložen istorijat gradnje Crkve Svetog Save u Mitrovici, kao i njene umetničke i arhitektonske karakteristike. Povod za pisanje rada predstavlja stogodišnjica od izgradnje ovog hrama. Građen je na osnovu projekta Andre Stevanovića, u periodu od 1896. do 1913. godine, a u izgradnju su bili uključeni graditelji Mihailo Đorđević i Dame Andrejev, preduzimač Stojan Josifović i arhitekta Gligorije Tomić, kao i arhitekte Petar Popović i Milorad Ruvidić. Nakon izgradnje, hram j e opremljen ikonama koje j e naslikao Dimitrije Andonov Papradiški. Crkva je stradala 17. marta 2004. godine u napadu Albanaca, kada je opljačkana i zapaljena.
Reference
*** (1896-1915) Arhiv Srbije
*** (1932) Obnova crkve Samodreže. Beograd: Vreme
*** (1938) Obnova crkve Samodreže na Kosovu - osvećena 15-28 juna 1932 god. na Vidov-dan. Beograd
*** (1897-1898) Carigradski glasnik. Carigrad
Bogunović, G.S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka. Beograd, knjiga I
Dautović, V. (2009) Bogoslužbeni predmeti u crkvenim riznicama Vranjske eparhije. Leskovački zbornik, br. 49, str. 385-418
Đurić, Z.D. (2011) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada
Filipović, M.S. (1935) Neimari crkve Sv. Bogorodice u Skoplju - prošlost roda Zografskih u Velesu. u: Spomenica srpsko-pravoslavnog sabornog hrama Svete Bogorodice u Skoplju 1835-1935, Skoplje: Srpska pravoslavna crkvena opština grada Skoplja, 299-314
Grčev, K. (1998) Crkovnoto graditelstvo vo Makedonija megu dvete svetski vojni 1918-1940. Skopje: Institut za folklor Marko Cepenkov
Gvozdić, M. (1980) Crkva Sv. Save u Kosovskoj Mitrovici. Glasnik Srpske pravoslavne crkve, Beograd, br. 10, 240
Ivanović, M. (1987) Crkveni spomenici - XIII-XX vek. u: Jevtić Atanasije [ur.] Zadužbine Kosova - spomenici i znamenja srpskog naroda, Beograd: Bogoslovski fakultet, 387-547
Kadijević, A. (2005) O arhitekturi hrama Sv. Save u Kosovskoj Mitrovici. u: Kosovsko-metohijski zbornik, sv. 3, Beograd: SANU, 33-39
Kadijević, A. (2012) Graditeljska delatnost Petra J. Popovića u jugoistočnoj Srbiji - 1908-1930. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 40, str. 225-240
Kadijević, A. (1997) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - (sredina XIX - sredina XX veka). Beograd: Gradjevinska knjiga
Kadijević, A. (1999) O arhitekturi nacionalnog stila na Kosovu i Metohiji u periodu izmedju dva svetska rata. Novopazarski zbornik, (23): 163-186
Konstantinovski, G. (2001) Graditelite vo Makedonija: XVIII- XX vek. Skopje: Tabernakul
Macan, E. (1961) Makedonskiot ikonopis vo XIX vek, hronologija i stilski razvitok. Kulturno nasledstvo, sv. 7, 61-64
Makuljević, N. (2005) Ikonopis Vranjske eparhije 1820-1940. u: Timotijević Miroslav, Nenad Makuljević [ur.] Ikonopis Vranjske eparhije, Beograd: Filozofski fakultet, Katedra za istoriju umetnosti novog veka, 11-42
Manević, Z. (2008) Popović J. Petar. u: Leksikon neimara, Beograd, 330
Nikolovski, A. (1984) Makedonskite zografi od krajot na XIX i početokot na XX vek, Andonov, Zografski i Vangelovik. Skopje: Republički zavod za zaštita na spomenicite na kulturata
Pantović, L.S. (1996) Hram Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici. Kosovska Mitrovica: Arhiv
Peruničić, B. (1988) Svedočanstvo o Kosovu. Beograd: Naučna knjiga, 1901-1913
Popović, M.A. (1971) Bivša Stara crkva u Kosovskoj Mitrovici. Vesnik, br. 520, 5-6
Sekulić, V. (2005) Otvaranje ruskog konzulata u Kosovskoj Mitrovici. Baština, br. 19, str. 139-153
Šipka-Ergelašev, Z. (1980) Pera J. Popović - život i delatnost. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 16, 169-170
Tomovski, K. (1959) Veleškite majstori i zografi vo XIX i XX vek. Kulturno nasledstvo, Skopje, V, 56
Tomovski, K. (2006) Makedonskite majstori-graditeli od devetnaesettiot vek. Skopje: MANU
Vasiliev, A. (1965) Blgarski vzroždenski majstori, živopisci, rezbari, stroiteli. Sofija: Nauka i izkustvo
Vukadinović, Z.Č., Bogavac, M.J. (2001) Srpska prosveta i kultura u Kosovskoj Mitrovici 1836-1941. Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Vukadinović, Z.Č. (2007) Hram Svetog Save u Kosovskoj Mitovici - povodom 110 godina od početka izgradnje. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 122, str. 203-219
Zarković, V. (2008) Afera u Ibarskom Kolašinu 1901-1902. godine. Priština: Institut za srpsku kulturu
Zarković, V. (2012) Napad Arbanasa na Kosovsku Mitrovicu 1903. godine. Baština, br. 33, str. 163-178
Ženarju, I. (2012) Debarski zografi na Kosovu i Metohiji. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, XLIV, 207-227
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2014.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka