Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 47  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 3, str. 309-320
Odgovornost prodavca za saobraznost robe sa prinudnim propisima - Frozen pork case
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Svaka roba kojom se može trgovati mora ispuniti određene standarde ustanovljene javnim pravom. Kod prekogranične trgovine se postavlja pitanje da li roba treba da bude u skladu sa prinudnim propisima u zemlji prodavca, zemlji kupca ili zemlji korišćenja. Budući da Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine ne reguliše ovo pitanje, odgovore pokušava da pruži sudska praksa. Rad sadrži analizu odluke Vrhovnog suda Nemačke u predmetu Frozen pork, a njegov cilj je da odredi koje kriterijume treba primeniti pri proceni odgovornosti prodavca za saobraznost robe sa prinudnim propisima.
Reference
*** (2005) Bundesgerichtshof, VIII ZR 67/04, 2 March, 999, CISG-online, Germany
*** (1984) Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Službeni list SFRJ, 10/1 od 31.12.1984
Bamberger, H.G., Roth, H. (2003) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München: C. H. Beck
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1981) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Draškić, M. (1966) Obaveze prodavca prema unifikovanim propisima o međunarodnoj kupoprodaji. Beograd: Institut za uporedno pravo
Fišer-Šobot, S. (2011) Odgovornost prodavca za saobraznost robe sa prinudnim propisima. Pravna riječ, 29, str. 158-159
Fišer-Šobot, S. (2009) Odgovornost prodavca za isporuku robe u međunarodnom i domaćem pravu. Novi Sad, doktorska disertacija
Krüger, W., Westermann, H.P., ur. (2004) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München, Band 3, 4. Auflage
Magnus, U., Bitterich, K. (2004) Case abstract: Oberlandesgericht. Frankfurt am Main, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040129g1.html
Magnus, U., von Staudinger, J. (2005) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Wiener UN - Kaufrecht - CISG. Berlin, itd: de Gruyter
Schlechtriem, P. (2005) Compliance with local law: Seller's obligations and liability. Annotation to German Supreme Case decision of 2 March: VIII ZR 67/04; http://cisgw3.law.pace.edu /cisg/biblio/ schlechtriem7.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-2986
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman