Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 29  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 1, str. 119-146
Da li vlasnik objekta (radnje) može iz svojih prostorija udaljiti neželjene kupce?
Advokatska komora Beograda

e-adresabreneselovic@gmail.com
Ključne reči: pravo svojine; pravo gazdovanja objektom; nepostupanje po zdravstvenim propisima; korona-virus; Hausrecht
Sažetak
U radu se nastoji korigovati mišljenje u poslovnoj praksi većih radnji po kome vlasnici i korisnici poslovnih prostorija ne mogu udaljiti nepoželjne kupce/potrošače iz objekta. Pitanje je u ovom trenutku aktuelno zbog kupaca koji u objektima supermarketa, apoteka i u drugim radnjama odbijaju da nose zaštitne maske. Rad prvo ukazuje na značaj koncepta svojine kakav je priznat i u našem pravu, a zatim se izlaganje upotpunjuje uporednopravnim uvidima u stranu teoriju (tzv. privates Hausrecht nemačkog prava). Razmatraju se obim i ograničenja prava gazdovanja objektom, kao svojinskog ovlašćenja, te pitanje izvršenja odn. faktične zaštite tog prava. Izražava se bojazan da bi izostanak reakcije odgovornog lica u prodavnici na nepoštovanje epidemioloških propisa mogao biti osnov za materijalnu odgovornost vlasnika radnje i tog lica, ali i skup činjenica koje povećavaju rizik izloženosti krivičnom gonjenju.
Reference
*** (2019) Zakon o zaštiti od diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2014-2018) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016. (drugi zakon), 44/2018. (drugi zakon)
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima (ZOO). Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89. (odluka USJ), br. 31/93, br. 1/2003, br. 18/2020
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, br. 6/80 i 36/90, br. 29/96, br. 115/2005
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima - ZPD. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, čl. 383, 417, 429
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019
*** (1978) Nacrt Zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, str. 231-299
*** (2007/2010) Nacrt Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima
*** (2015) Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije. Pravni život, 3-8 (64), 2016
Babić, I. (2012) Građansko pravo 2 - Stvarno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Gams, A. (1971) Osnovi stvarnog prava. Beograd: Naučna knjiga, 6. izd
Henning, L., Oğlakcıoğlu, M. Keine Panik im Nebenstrafrecht: Zur Strafbarkeit wegen Verstößen gegen Sicherheitsmaßnahmen nach dem IfSG. Kriminalpolitische Zeitschrift, 5 (2), 108-115
Hofmann, P. (2014) Das System des privatrechtlichen Hausrechts. JURA: Juristische Ausbildung, 36(2): 141-151
Konstantinović, M. (1925/1982) Pitanje svojine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 30 (3-4), 282-292
Lenckner, T., Sternberg-Lieben, D. (2006) Hausfriedensbruch. u: Schönke/Schröder: Strafgesetzbuch Kommentar, para. 123, 27. izd. para. 123
Lenckner, T., Sternberg-Lieben, D. (2006) Schönke/Schröder
List, F. (1902) Nemačko krivično pravo. Beograd: Državna štamparija
Matijašević-Obradović, J., Dragojlović, J. (2020) Krivična dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije i prenošenje zaraznih bolesti. Kultura polisa, 27: 97-105
Orlić, M. (1979) Zaštita državine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 27(3-4): 301-311
Popov, D.D. (2019) Pojam prava svojine u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 1, str. 1-16
Rašović, Z. (2008) Stvarno pravo. Podgorica: Pravni fakultet, 3. izd
Schulze, G. (2015) Das private Hausrecht. Juristenzeitung, 70 (8), 381-391
Stanković, O., Orlić, M. (2011) Stvarno pravo. Beograd: Nomos, 9. izd
Stojanović, D. (1963) Pozitivno-pravna ograničenja privatne svojine. Beograd
Stojanović, Z. (2016) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik, 5. izd
Vodinelić, V.V. (2020) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, 4. izd
von Bressensdorf, T. (2020) Das private 'Hausrecht'. Baden-Baden: Nomos
Vuković, S. (2003) Komentar Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Beograd: Poslovni biro, 2. izd
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gakv93-28669
primljen: 01.10.2020.
revidiran: 28.10.2020.
prihvaćen: 22.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 05.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka