Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2001, br. 3, str. 89-104
Prilog poznavanju beogradskog opusa Grigorija I. Samojlova
nema
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
Grigorije Samojlov through his activity left significant trace in the architecture of Belgrade and Serbia. As an outstanding eclectic he was able to choose effective motives from different styles, to adapt them artistically and adjust them to his original concepts. In some of his works he joined in looking for the national style in architecture, which gradually has been entering its final phase. Entering in his work the modern architectural sensibility Samojlov did not abandon abruptly all the elements of historical styles that he used but he transferred into his altered style certain eclectic and Serbian and Byzantine ornamental elements as well as his earlier inclination towards the valuable materials. He was an author that adapted to his orders and to the contemporary trends in architecture, to the wishes of his clients and his complex talent being able to find out satisfactory solutions for everybody.
Reference
Arsenjev, A. (1994) Biografski imenik ruskih emigranata. u: Sibinović M. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka - značaj, okviri i perspektive proučavanja, zbornik radova, Beograd, II, 276
Borisavljević, M. (1931) Impresije sa izložbe studenata arhitekture. Pravda, Beograd, 20. II, str. 3
Đurđević, M. (1991) Život i delo arhitekte Milana Zlokovića 1898-1965. Godišnjak grada Beograda / GMGB, knj. 38, str. 145-168
Đurđević, M. (1996) Petar i Branko Krstić. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Đurđević, M. (1997) Grigorije Samojlov - arhitektonski opus. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 257-272
Đurđević, M. (1996) Arhitekti Petar i Branko Krstić. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Đurić-Zamolo, D. (1981) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Gordić, G. (1972) Biografije arhitekata. u: Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd, 132
Ivanović, M.V. (1993) Dvorovi na Dedinju - 'srpski zabranjeni grad'. Beograd: Turistička štampa
Jovanović, M. (1987) Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Beograd: Društvo istoričara umetnosti Srbije
Jovanović, M. (1994) Kralj Aleksandar i ruski umetnici. u: Sibinović M. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka - značaj, okviri i perspektive proučavanja, zbornik radova, Beograd, knj. I, 93-98
Jovanović, Z.M. (1991) Aleksandar Deroko. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Kadijević, A. (1994) Doprinos ruskih neimara-emigranata srpskoj arhitekturi između dva svetska rata. u: Branković Z. [ur.] Rusi bez Rusije - srpski Rusi, Beograd, 302-307
Kadijević, A. (1997) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (1994) Izložbe ruskih arhitekata u Beogradu između dva svetska rata. u: Sibinović M. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka - značaj, okviri i perspektive proučavanja, zbornik radova, Beograd, I, 293-301
Kadijević, A. (1995) Crkve arhitekta Vasilija Androsova u Leskovcu i okolini. Leskovački zbornik, Leskovac, 35, str. 75-79
Kadijević, A., Marković, S. (1996) Graditeljstvo Leskovca i okoline između dva svetska rata. Leskovac: Narodni muzej, 71-74, 89-98, 103-105
Kadijević, A. (1990) Arhitekta Josif Najman, 1891-1950. Moment, Beograd, 18, 100-103
Kadijević, A. (1997) Rad Nikolaja Krasnova u Ministarstvu građevina Kraljevine SHS/Jugoslavije u Beogradu od 1922. do 1939. godine. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 221-255
Kadijević, A. (1990) Život i delo arhitekte Dragiše Brašovana, 1887-1965. Godišnjak grada Beograda / GMGB, XXXVII, str. 141-173
Kojić, B.Đ. (1979) Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu - 1920-1940. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, posebna izdanja DXVI, knj. 81
Laketić, M. (2000) Kupola koja se ne spušta - Beograd pored koga prolazimo. Duga, Beograd, br. 1732, feb., 64-66
Laketić, M. (1999) Razgovor sa mudrima - sveti put braka. Ika, Okt
Lečić, M. (1971) Izgradnja i obnova crkava i manastira od 1920. do 1941. godine. u: Srpska pravoslavna crkva 1920-1970, Beograd, str. 124
Manević, Z. (1989) O vrednovanju graditeljskog nasleđa novijeg doba u Leskovcu. Leskovački zbornik, 29, 47-48
Manević, Z. (1991) Aleksandar Deroko - velika nagrada arhitekture. Beograd
Manević, Z. (1970) Delo arhitekte Dragiše Brašovana. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 6, 187-208
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 17-26
Manević, Z. (1992) Androsov Vasilije. Forum, Beograd, 12, 5
Manević, Z. (1989) Zloković Milan. Beograd
Manević, Z., ur. (1999) Leksikon srpskih arhitekata XIX i XX veka. Beograd: Klub arhitekata
Manević, Z. (1980) Naši neimari - Braća Krstić. Izgradnja, Beograd, 11, 47-48
Marinković, B. (1937) Ulazna vrata u savremenoj arhitekturi. Umetnički pregled, I, br. 3, 90-91
Marković, P.J. (1992) Beograd 1918-1941. Beograd
Milenković, B. (1997) Kompozicione varijante jednog prostora. Glasnik DKS, Beograd, 21, 41-43
Miletić-Abramović, L. (1986) Milutin Borisavljević. Godišnjak grada Beograda / GMGB, br. 33, str. 63-85
Miletić-Abramović, L. (1999) Leko Dimtrije M. Beograd: Filozofski fakultet - Odsek za istoriju umetnosti, Magistarski rad
Milovanović, M. (1995) Palata Penzionog fonda Narodne Banke. Likovni život, Zemun, 53-54, 90-91
Milovanović, M. (1994) Arhitekta Grigorije I. Samojlov. u: Sibinović M. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka - značaj, okviri i perspektive proučavanja, zbornik radova, Beograd, I, 308-314
Milovanović, M. (1994) Grigorije Ivanovič Samojlov. u: Branković Z. [ur.] Rusi bez Rusije - srpski Rusi, Beograd, 255-264
Milovanović, M. (1995) Graditeljska delatnost Grigorija Samojlova u Leskovcu i okolini. Leskovački zbornik, Leskovac, XXXV, str. 69-74
Milovanović, M. (1994) Andrej Vasiljevič Papkov. u: Branković Z. [ur.] Rusi bez Rusije - srpski Rusi, Beograd, str. 265-272
Nestorović, B. (1973) Postakademizam u arhitekturi Beograda, 1919-1941. Godišnjak grada Beograda / GMGB, XX, 376-379
Popović, D.M. (1940) Današnja beogradska arhitektura. Umetnički pregled, Beograd, br. III, str. 278-282
Šipka-Ergelešev, Z., Popović, P.J. (1980) Život i delatnost. ZLUMS, Novi Sad, 16, 169-170
Škalamera, Ž. (1983) Arhitekta Nikola Krasnov - Moskva 1864 - Beograd 1939. Sveske Društva istoričara umetnosti, Beograd, 14, 109-129
Toševa, S. (1994) Kapitalna dela ruskih arhitekata u Beogradu. u: Sibinović M. [ur.] Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka - značaj, okviri i perspektive proučavanja, zbornik radova, Beograd, I, 305
Vujović, B. (1978) Stjepan Fjodorovič Kolesnikov 1879-1955. Sveske DIUS, Beograd, 5-6, 50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: građa
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka