Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, br. 144, str. 55-68
Malro i Deloš - jedan razgovor o muzeju
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: imaginarni muzej; virtuelni muzej; Bernar Deloš; Andre Malro
Sažetak
Ovaj rad je posvećen postavljanju pitanja koja se nameću kao posledica promišljanja pojmova imaginarnog i virtuelnog muzeja. Kako virtuelni muzej u Delošovoj interpretaciji predstavlja u prvom redu jedan imaginarni muzej (u onom smislu koji je naznačio Malro), potrebno je uspostaviti odnos između ta dva srodna pojma i ukazati na njihov potencijalni značaj za razumevanje muzeja kao takvog. Implicitnim odbacivanjem distinkcije muzeologija - nova muzeologija kao neplodne za razrešavanje muzejskih antinomija, u ovom radu je disciplinarno određenje u potpunosti podređeno promišljanju onoga šta muzej jeste iz pozicije Delošove interpretacije muzeologije kao jedne ''filozofske discipline''.
Reference
Baumgarten, A.G. (1985) Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Benjamin, W. (1974) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (dritte Fassung). u: von Tiedemann R., Schweppenhäuser H. [ur.] Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main: Suhrkamp, I 2, herausgegeben
Deloš, B. (2006) Virtuelni muzej. Beograd: Clio
Grubor, N. (2012) Lepo, nadahnuće i umetnost podražavanja. Beograd: Plato
Kant, I. (2001) Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Felix Meiner Verlag
Lindner, B. (2006) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. u: von Lindner B. [ur.] Benjamin Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, Stuttgart-Weimar: J.B. Metzler, herausgegeben
Malraux, A. (1974) La tête d'obsidienne. Paris: Gallimard
Malreaux, A. (1951) Les voix du silence. Paris: Gallimard
Tatarkijevič, V. (1978) Istorija šest pojmova. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/kultura1444055s
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2015.

Povezani članci

Kultura (2011)
Muzejska politika u Srbiji - nastajanje, kriza i novi početak
Krivošejev Vladimir

Kultura (2016)
Platonov moralni argument protiv pesništva
Miladinov Miloš

Psihologija (1994)
Pitanje ukusa ili de gustibus disputandum
Ognjenović Predrag S., i dr.

prikaži sve [18]