Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 33, br. 3-4, str. 28-34
Finansijski posrednici u finansijskom sistemu s posebnim osvrtom na problem asimetrične informisanosti
Ključne reči: finansijski sistem; finansijski posrednici; problem asimetričnih informacija; štetna selekcija; moralni hazard
Sažetak
Finansijska sredstva se od investitora/zajmodavaca ka zajmoprimcima/potrošačima mogu kretati na dva načina: direktan i indirektan. Tržišni učesnici koji u svom vlasništvu poseduju finansijska potraživanja emitovana od strane finansijskih posrednika učestvuju u indirektnom finansiranju. Uopšteno, uloga finansijskih posrednika je da na efikasan produktivan i racionalan način transferišu finansijska sredstva od investitora/zajmodavaca ka zajmoprimcima/potrošačima. Štaviše, alokacija finansijskih sredstava podrazumeva obavljanje barem jedne od četiri primarnih funkcija finansijskih posrednika: transformacija ročnosti smanjenje transakcionih troškova i diversifikacija rizika, mehanizam plaćanja i ublažavanje problem asimetrične informisanosti. Efikasno izvršenje ovih funkcija, istovremeno pomaže da se da odgovor na pitanje zašto je indirektan način finansiranja daleko važniji izvor finansijskih sredstava za korporacije u odnosu na direktan.
Reference
Akerlof, G.A. (1970) The market for 'lemons': Quality uncertainty and the market mechanism. Q J Econ, vol. 84, br. 3, str. 488-500
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R., Maksimović, V. (2001) Financial structure and economic development: Firm, industry and country evidence. u: Demirguc-Kunt Asli, Ross Levine [ur.] Evidence Financial Structure and Economic Growth, Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press
Fabozzi, F.J., Modigliani, F., Ferri, M.G. (2002) Foundations of financial markets and institutions. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Foley, B.J. (1998) Tržišta kapitala. Zagreb: Marketing-tehnologija
Fulghieri, P., Rovelli, R. (1998) Capital markets financial intermediaries and liquidity supply. Journal of Banking and Finance, 22, pp 1157-1179
Gorton, G., Winton, A. (2002) Financial intermediation. NBER Working Paper, May
Mishkin, F.S. (1998) Financial markets and institutions. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Mishkin, F.S. (2002) The economics of money: Banking and financial markets. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Mizruchi, S.M., Stearns, L.B. (1995) Money banking and financial markets. u: Smelser Neil J., Swedberg Richard [ur.] The Handbook of Economic Sociology, Princeton, NJ: Princeton University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.