Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
Pristup procesu donošenja odluka o segmentacji tržišta
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Cilj ovog rada je da ukaže na mogući pristup procesu donošenja odluka o segmentaciji tržišta. U razradi problema polazi se od objašnjenja faza postupka segmentacije tržišta kao polazne osnove ciljnog marketinga. Zatim se ukazuje na uslove racionalne segmentacije tržišta i prednosti koje preduzeće ostvaruje a koje mogu da budu izvor diferentne prednosti. Zaključak je da je segmentacija tržišta siguran način za smanjivanje rizika u poslovanju preduzeća. Između preduzeća i izabrane strategije postoji dvosmerna povezanost. Kada je ciljno tržište izabrano na osnovu precizno utvrđenih opštih i posebnih merila segmentacije tržišta marketing strategija je uspešnija.
Reference
Bennett, P.D., Lamm, P., Fry, P.A. (1988) Marketing. New York, itd: McGraw-Hill
Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W. (1990) Consumer behavior. Chicago, itd: Dryden Press
Kotler, P.J. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Kotrka, R.W. (1972) The strategy selection chart: Market segmentation. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Majoro, S. (1982) Marketing in perspective. London, itd: Allen and Unwin
Milisavljević, M.D. (1990) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Porter, M.E. (1980) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, itd: Free Press
Rakita, B.M. (1993) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Sampson, P. (1993) Specifičnosti psihološke segmentacije tržišta. Marketing, vol. 24, br. 2, str. 9-17
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Marketing (1995)
Institucionalne aktivnosti i mere u zaštiti potrošača
Bijelić Nebojša

Ekonomika poljoprivrede (2008)
Formulisanje i realizacija strategije internacionalizacije poslovanja
Mihailović Branko, i dr.

Marketing (2000)
Marketing aspekti pakovanja proizvoda
Petrašinović Maja

prikaži sve [247]