Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 2, str. 425-447
Globalna poslovna etika - realnost ili utopija
Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd, Srbija

e-adresasrakas@megatrend.edu.rs
Ključne reči: globalna poslovna etika; poslovna etika; kultura; religija; vrednosti; moral; poslovanje
Sažetak
Postojanje globalne poslovne etike je nesumnjiva realnost i potreba savremenog društva, ali je istovremeno pitanje njenog opstanka povezano sa brojnim problemima i nedorečenostima društva u svim sferama i oblastima njegovog bivstvovanja. Jer, globalno društvo, a samim tim i poslovna etika, još uvek nisu u stanju da definišu jasne i univerzalne principe i vrednosti na kojima počivaju i funkcionišu. I upravo zbog toga, zbog potrebe, ali i nemogućnosti da se u tim uslovima globalna poslovna etika u potpunosti ostvari, zbog gubitka prošlosti i nenalaženja budućnosti, zbog gubitka identiteta i nerealno postavljanih ciljeva koje je društvo postavilo čoveku sadašnjosti, a i čovek njemu, u svemu postojećem, pa i u poslovanju, globalna poslovna etika treba da bude deo kulture i svekulturnih i civilizacijskih vrednosti čovečanstva, da bude realnost globalizovanog sveta poslovanja. Međutim, poslovna etika je sve više utopija civilizacijskog razvoja društva opterećenog brojnim problemima i nedoumicama, društva izrazitih kontrasta, društva koje postavlja pa poništava vrednosti na kojima počiva, što i nije ništa neobično (čak je i normalno), ne nalazeći u njima neku osnovnu i karakterističnu opštost i univerzalnost. U tom smislu, u zasnivanju globalne poslovne etike, kultura ima veoma važnu ulogu jer definiše, u kulturno raznolikom i izrazito podeljenom svetu, osnovne i opšte oblike i obrasce ponašanja, usmerava duhovnu orijentaciju, osvežava istorijsko pamćenje, određuje humane vrednosti života, uobličava ljudsku inteligenciju, ostvaruje emocionalno iskustvo. Na isti način ima značaj i globalna građanska kultura koja kroz ideju o ljudskim pravima, pravdi i pravdoljubivosti, o principima demokratske legitimnosti i javnosti, kao i kroz potrebu istinske društvene odgovornosti, daje odgovor na pitanje: da li je globalna poslovna etika realnost ili je njeno postojanje u domenu utopije? Tome treba dodati i značaj koji imaju tradicionalna moralna učenja, ali i religijska, da se prema drugima treba ponašati kao prema samom sebi, pa bi uz podizanje svesti o zajedništvu i solidarnosti, naravno i humanosti, mogla biti zasnovana svaka normalna i profesionalna poslovna strategija i poslovna politika koja bi u svojoj osnovi imala elemente globalne poslovne etike.
Reference
*** Novi Zavet - Jevanđelje po Luki
*** Global Compact Network. Centar za demokratiju, www.centaronline.org
Balj, B. (2005) Uvod u poslovnu etiku. Zrenjanin: IP Beograd
Blančard, K., Pil, N.V. (1990) Moć etičkog poslovanja. Zagreb: Horvat elektronika
di Džordž, R.T. (2003) Poslovna etika. Beograd: Filip Višnjić
Dramond, D., Bein, B. (2001) Poslovna etika. Beograd: Clio
Figar, N.B. (1995) Etika menadžera - nevidljiva imovina preduzeća. Ekonomske teme, vol. 33, br. 1-2, str. 588-592
Getz, K.S. (1990) International codeks of conduct: An Analysis of ethical reasoning. Journal of Business ethics, br. 9
Henderson, V.E. (1992) Whats ethical in business?. New York: McGraw-Hill
Jones, T.M. (1991) Ethical decision making by individuals in organizations: An issue contingent model. Academy of Management Review, 16, str. 366-395
Lewis, P.V. (1985) Defining business ethics: Like Nailing Jello to the wal. Journal of Business Ethics, Vol 4, No 5
Mascarenhas, O.A.J. (1995) Exonerating unethical marketing executive behaviors: A diagnostic framework. Journal of Marketing, br. 2
Rakas, S. Uvod u poslovnu etiku. Beograd: Megatrend univerzitet, III izdanje
Rakas, S. (2006) Uvod u poslovnu etiku. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Rakas, S. (2004) Sociologija menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Rawls, J.A. (1985) Justice as fairness: Political not metaphisical. Philosophy and Public Affairs, vol. 14, br. 3, str. 223-251
Schwartz, H.S. (1980) Narcissistics process and Corporate decay. New York: New York University Press
Shaw, W., Barry, V. (1989) Moral issues in business. Belmont, CA: Wadsworth
Shea, G.F. (1988) Practical ethics. New York: AMA - Management Briefing
Stark, A. (1993) What's the matter with business ethics?. Harv Bus Rev, May-June, str. 3
Subotić, D. (1997) Poslovna etika. Beograd: KIZ Centar
Velš, V. (2001) Naša postmoderna moderna. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Zigler, A. (1986) Unterneh mensethik: Schone Worte oder dringende. Notwendigkeit
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka