Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 7, br. 16, str. 65-74
Pripovjedačka struktura subjekta i apokalipsa apokalipse ili priča je ovdje izgubila kraj
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Srbija

e-adresazelimirvukasinovic@yahoo.com
Ključne reči: subjekt; apokalipsa; pripovijedanje; (dis)kontinuitet; istina; moral; smrt; volja; (post)moderna
Sažetak
Osnovna teza ovoga ogleda jeste da se pitanja, prvo: da li se postmoderna desila?, i drugo: ako jeste, u čemu se da prepoznati njeno događanje u srpskoj književnosti?, prevashodno tiču ontološki neporečenog prisustva subjekta i njegova stalnog pripovjedačkog rekonstituisanja u čežnji za novim početkom. Preispitivanje statusa odnosa između postmoderne i moderne se zato, u referenci prema Deredinoj, Fukoovoj, Levinasovoj i Rikerovoj perspektivi, ovdje javlja kao nastojanje da se omogući razumijevanje prirode prelaza i smisla priče o prirodi kraja. Izdvajaju se sljedeće teme: a. Istina, moral i razumijevanje odnosa između ljubavi, bola i smrti. b. humanizam kao sinteza formalne logike i etike, moderna kao moralno-estetička antropologija; c. Linearna struktura vremena, istorija i odsustvo klimaksa; d. Postmoderna i ontološka neutralizacija (drame) subjekta; e. univerzalizacija i neutralnost, ton, govor i stil; f. Apokalipsa i eshatologija, posljednji sud, intoniranje i iznovni problem kraja; g. Metafizička volja za neistinom. ljepota i tajna kao suština istine; h. Subjekt i njegovo pripovjedačko rekonstituisanje. Subjekt i fabuliranje; i. Subjekt, neistina i otvaranje jedne mogućnosti življenja. Apokalipsa apokalipse i priča koja gubi svoj kraj.
Reference
Derida, Ž. (1997) Uliks gramofon. Beograd: Rad
Derida, Ž. (1995) O apokaliptičnom tonu usvojenom nedavno u filozofiji. Podgorica: Oktoih
Derrida, J. (1992) Acts of literature. London-New York, itd: Routledge, ed. Attridge Derek
Fuko, M. (2003) Hermeneutika subjekta. Novi Sad: Svetovi
Hajdeger, M. (1999) Predavanja i rasprave. Beograd: Plato
Levinas, E. (1999) Drukčije od bivstva ili s onu stranu bivstvovanja. Nikšić: Jasen, prev. Đuzepan Spasoje
Platon (1968) Protagora - Gorgija. Beograd: Kultura
Riker, P. (2004) Sopstvo kao drugi. Beograd: Službeni list SCG
Velš, V. (2000) Naša postmoderna moderna. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna polemika
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka