Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2009, br. 21, str. 3-10
Duh vremena i poslovni moral
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Ključne reči: liberalizam; neoliberalizam; korporativni moral; moral čoveka kao bića slobode; duh vremena; moralni principi; standardi i kodeksi; poslovni moral
Sažetak
Svaki epohalni odsečak vremena, antički, srednjevekovni, novovekovni i savremeni, različito je proizvodio odnose unutar praktičnog ljudskog delanja bilo da je vrlinama, zlatnim moralnim hrišćanskim pravilima ili Kantovim moralnim imperativima nastojao da posreduje odnos između političkog, moralnog i ekonomskog delanja. Dvadeseti vek, kao 'vek ekstrema' liberalizma boljševizma i nacionalfašizma, dovršio se sa neoliberalizmom, koji je sve političko, pravno i moralno delanje podastro logosu profita-moći. Etika poslovanja kao normativna etička disciplina misaono kritički reflektuje vladajući poslovni moral i ukazuje na epohalnu potrebu prevrednovanja poslovnog morala korporacije u poslovni moral radnih ljudi kao bića dostojanstva i slobode.
Reference
Čomski, N. (2006) Propaganda i javno mnjenje. Novi Sad: Rubikon
Derida, Ž. (2004) Marksove sablasti - stanje duga, rad žalosti i nova Internacionala. Beograd: Službeni list SCG
Hobsbaum, E. (2008) Globalizacija, demokratija, terorizam. Beograd: Arhipelag
Ksenofont (1862) Ikonomija. Beograd: Kumanudi
Platon (1979) Iljon, Gozba, Fedar. Beograd: BIGZ
Sloterdajk, P. (1992) Kritika ciničnog uma. Zagreb: Globus
Sloterdijk, P. (2005) Srdžba i vrijeme. Zagreb: Antibarbakus
Velš, V. (2001) Naša postmoderna moderna. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka