Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 27, br. 1, str. 69-83
Značaj muzičko-pedagoškog rada Zorislave M. Vasiljević za nastavu muzičke kulture u mlađim razredima osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru, Srbija

e-adresamiona.ilic@pef.uns.ac.rs
Ključne reči: Kombinovana funkcionalna metoda; muzička pismenost; Muzički bukvar; metodika
Sažetak
Zorislava M. Vasiljević (1932-2009) posvetila je svoj profesionalni put uočavanju nedostataka, potrazi za adekvatnim naučnim potvrdama i rešenjima, kao i primerenim postupcima u radu na muzičkom opismenjavanju u Srbiji. Na tom putu, sledila je misao svog oca Miodraga A. Vasiljevića (1903-1963) koju je unapredila i dopunila važnim segmentima drugih metoda, formirajući tako jedinstvenu Kombinovanu funkcionalnu metodu. U ovom radu posvetili smo pažnju životnom putu Zorislave Vasiljević, Kombinovanoj funkcionalnoj metodi kroz prikaz njene primene u oblasti melodike i nastave ritma, kao i uticaju rada Zorislave Vasiljević na program nastave muzičke kulture od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. U želji da govorimo o značaju njenog muzičko-pedagoškog rada za nastavu muzičke kulture u mlađim razredima osnovne škole, kao nezaobilazni segment rada bila je i udžbenička literatura u koju je profesorka Zorislava Vasiljević uložila veliki trud, pri čemu smo posebnu pažnju posvetili i jedinstvenoj publikaciji - Muzički bukvar.
Reference
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 15
Branković, A., Nađ, T. (2020) Ljubav, bitke i rat za srpsku muzičku pismenost Zorislave M. Vasiljević. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 133-147
Branković, A. (2020) Metodički pristup radu na višeglasnom pevanju u početnom muzičkom opismenjavanju dr Zorislave M. Vasiljević sa aspekta upotrebe srpskih narodnih pesama. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 113-132
Cvetković-Crvenica, J. (2020) Publikacije Zorislave M. Vasiljević posvećene oblasti ritma. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Drobni, I. (2020) Biografija i bibliografija dr Zorislave M. Vasiljević. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 349-359
Drobni, I. (2008) Metodičke osnove vokalno-instrumentalne nastave. Beograd: Zavod za udžbenike
Drobni, I. (2010) Doktorske disertacije iz oblasti muzičke pedagogije. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 26-39
Hrpka-Veškovac, I. (2020) Zorislava M. Vasiljević - utemeljenje i razvoj udžbeničke literature za metodiku nastave solfeđa. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, (str. 59-71)
Ilić, M. (2020) Zastupljenost i značaj horova mlađih razreda u osnovnim školama Srbije. Norma, vol. 25, br. 1, str. 93-108
Jeremić, B. (2020) Od pevanja do muzičke kulture - metodika nastave muzičke kulture - izvođenje muzike pevanjem pesama po sluhu. u: Praktikum za vaspitače i učitelje, Sombor: Pedagoški fakultet, 2. dopunjeno izdanje
Karan, G. (2020) Teorijski i praktični narativ Zorislave M. Vasiljević. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 39-57
Karan, M. (2020) Masmedijski diskurs Zorislave M. Vasiljević - in memoriam. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Marković, V. (2020) Zorislava M. Vasiljević i primjena sinestezije u početnoj nastavi solfeđa. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 203-216
Miletić, A., Stošić, A. (2016) Pesma kao višenamensko nastavno sredstvo u razvoju muzičkih sposobnosti pri uvođenju učenika u elementarno muzičko obrazovanje. u: Ristić M., Vujović A. [ur.] Didaktičko-metodički pristup i strategije - podrška učenju i razvoju dece, Beograd: Učiteljski fakultet, str. 269-283
Miletić, A. (2020) O metodi nastave muzičke pismenosti, imenu i prezimenu. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 21-37
Miletić, A. (2018) Od narodnih tonalnih osnova do dur-mol sistema u nastavi muzičke pismenosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Pavlović, S. (2020) Zorislava M. Vasiljević - koridor i trasiranje puteva nastave muzičke pismenosti u Republici Srpskoj. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 93-111
Simić, U. (2020) Metodička funkcionalnost kompozitorskog opusa Zorislave M. Vasiljević za mlađe razrede osnovne škole. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 243-280
Stojanović, G. (2020) Implikacija pedagoških ideja Zorislave M. Vasiljević u nastavnom program za predmet Muzička kultura (oblast Muzička pismenost) za mlađe razrede osnovnog obrazovanja i vaspitanja. u: Drobni I. [ur.] Zorislava M. Vasiljević - život i delo, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 301-312
Stojanović, G. (2001) Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja. Beograd: FMU, doktorska disertacija
Stošić, A. (2016) Izbor udžbeničkog kompleta muzičke kulture u svetlu vokalnog razvoja učenika. Teme, vol. 40, br. 2, str. 901-919
Stošić, A.L. (2008) Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture. Pedagogija, vol. 63, br. 1, str. 62-74
Vasiljević, Z. (2006) Metodika muzičke pismenosti - udžbenik za studente Univerziteta umetnosti i Učiteljskog fakulteta. Beograd: Zavod za udžbenike
Vasiljević, Z., Stojanović, G., Drobni, T. (2004) Muzička radionica - vodič za nastavnike i učenike u prvom i drugom razredu osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z. (2003) Muzički bukvar. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z.M. (1996) Srpsko muzičko blago - cvetnik srpskih narodnih pesama. Beograd: Prosveta
Vasiljević, Z. (2000) Rat za srpsku muzičku pismenost - od Milovuka do Mokranjca. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/norma27-37822
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka