Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, br. 47, str. 445-456
Funkcionalna metoda Miodraga A. Vasiljevića u realizaciji početne nastave solfeđa
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnost, Zvečan, Srbija
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić, Srbija

e-adresapetarister@gmail.com, bosko.milovanovic@pr.ac.rs
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)
Rad je rezultat istraživanja u okviru projekta Inovacije u vaspitanju i obrazovanju, evidencioni broj IMK 001 koji u periodu 2017-2019. godine finansijski podržava i realizuje Učiteljski fakultet u Prizrenu Univerziteta u Prištini.

Ključne reči: muzičko opismenjavanje; tradicionalno srpsko muzičko nasleđe
Sažetak
U ovom radu izložen je teorijski prikaz Funkcionalne metode Miodraga A. Vasiljevića i njen uticaj u realizaciju početne nastave solfeđa. Ovom metodom postavljene su osnove za stvaranje autentične srpske škole muzičkog opismenjavanja. Na njenim polazištima utemeljila se savremena početna nastava solfeđa, a bogatstva nacionalnog muzičkog nasleđa su se izdigla na nivo naučne, pedagoške, nacionalne i istorijske vrednosti. Funkcionalna metoda se bazira na proverenim, dokazanim didaktičko-metodičkim rešenjima koja su, sa aspekta pedagoške prakse, imala vidljive rezultate. Cilj ovog rada je ukazivanje na činjenicu da se srpski muzički folklor, izborom melodija, pesama i igara komponovanih u narodnom duhu, uz pomoć Funkcionalne metode prirodno i lako implementira u savremenu početnu nastavu solfeđa, kao njena logična nadogradnja.
Reference
*** (2016) Riznica kulture. http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?topic=327.0. [pristupljeno 3. 11.]
Ban, M., Svalina, V. (2013) Različiti pristupi savladavanja intonacije u nastavi solfeggia. Život i škola, Osijek, br. 30. (2),172-192
Drobni, I. (2000) Uloga pesme u muzičkom opismenjavanju. u: Milanković, Vera [ur.] Pedagoški forum (II), Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za solfeđo, Zbornik radova, Beograd
Drobni, I. (2008) Metodičke osnove vokalno-instrumentalne nastave. Beograd: Zavod za udžbenike
Jeremić, B. (2015) Od pevanja do muzičke kulture - metodika nastave muzičke kulture - izvođenje muzike pevanjem pesama po sluhu. u: Praktikum za vaspitače i učitelje, Sombor: Pedagoški fakultet
Jović-Miletić, A. (1996) Funkcionalna metoda Miodraga A. Vasiljevića i njena primenljivost danas. Beograd: Fakultet muzičkih umetnosti, magistarska teza
Jović-Miletić, A. (2011) Početno muzičko opismenjavanje na srpskom muzičkom jeziku. Beograd, Samostalno izdanje autora
Kodela, S., Nikolić, I. (2016) Mogućnosti primene umetničkog stvaralaštva Isidora Bajića u pedagogiji solfeđa. u: Zdravić-Mihailović, Danijela [ur.] Godišnjice srpskih velikana umetnosti, Niš: Fakultet umetnosti, 57-72
Kodela, S. (2018) Tradicionalna pesma u udžbeničkoj literaturi nastave solfeđa u srednjim muzičkim školama. u: Cicović-Sarajlić, Dragana [ur.] Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju, Zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Fakultet umetnosti, 428-440
Rojko, P. (2012) Psihološke osnove intonacije i ritma. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija
Trakilović, D. (1999) Pedagoško-didaktički principi nastave muzičke pismenosti u Republici Srpskoj. Bijeljina: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet, Doktorski rad
Vasiljević, M.A. (1939) Intonacija u vezi s muzičkim diktatom i muzičkom ritmikom. Beograd: Frajtova muzička biblioteka
Vasiljević, M.A. (1940) Notno pevanje u teoriji i praksi. Beograd: Frajtova muzička biblioteka
Vasiljević, M.A. (1952) Jednoglasni solfeđo zasnovan na narodnom pevanju. Beograd: Prosveta
Vasiljević, M.A. (1941) Đačko pevanje. Beograd, rukopis, Arhiv grada Beograda, Arhiva Miodraga A. Vasiljevića, svežanj br. 54/7, str. 6
Vasiljević, Z. (1978) Metodika nastave solfeđa. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1947445I
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka