Actions

Ekonomika
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:5
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 6 from 10  
Back back to result list
2006, vol. 52, iss. 5-6, pp. 138-144
Proizvodnja šljiva u Srbiji od 1900. do 1941. godine
(The title is not available in English)
Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
Abstract
(not available in English)
Šljiva kao i prerađevine od šljive predstavljale su dugi niz godina simbol Srbije u međunarodnim okvirima. Šljiva je bila prepoznatljiv proizvod za koji se znalo i van granica države. Šljiva proizvedena u Srbiji imala je reputaciju dobrog kvaliteta. Rakija "šljivovica" proizvedena od srpskih šljiva nije zaostajala ni po kvalitetu ni po čuvenju od sirovih šljiva. U razdoblju od 1900. do 1941. godine Srbija je bila vodeći proizvođač ove voćarske kulture u svetu. U našim daljim razmatranjima posebnu pažnju posvećujemo proizvodnji šljiva u ovom periodu.
References
*** (1904) Statistički godišnjak Kraljevine Srbije. Beograd, peta knjiga, za 1900
*** (1930) Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije. Beograd, knjiga 1, za 1929
*** (1956) Statistički godišnjak FNRJ. Beograd
Grupa autora (1982) Poljoprivreda Jugoslavije. Beograd: Eksport - pres
Isić, M.Ž. (2001) Seljaštvo u Srbiji - 1918-1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Jovančić, B. (2003) Trgovina Srbije 1878-1914. Ekonomika, vol. 49, br. 5-6, str. 105-226
Lazić, M. (1999) Poljoprivredna proizvodnja u Kraljevini Jugoslaviji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marković, P.J., Simonović, D.Č. (1973) Ekonomika poljoprivrede. Beograd: Savremena administracija
Vučo, N. (1955) Privredna istorija Srbije - do prvog svetskog rata. Beograd: Naučna knjiga
 

About

article language: Serbian
document type: Professional Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

No related records