Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 49, br. 5-6, str. 105-226
Trgovina Srbije 1878-1914
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija + Viša tehnička škola, Niš
Sažetak
Ovde je izloženo istraživanje trgovine Srbije, čiji sastav su bili 90% poljoprivredni proizvodi. Njih su senzalski preprodavali srpski trgovci austrougarskim. Srpskim političarima je bio problem kako se osloboditi dominirajućeg uticaja Austro - Ugarske, a neki su jedino nju videli kao kupca žive stoke i žita. Knez Milan Obrenović je bio austrofil. Beč ga je pridobio radi osvajanja interesne sfere. Oni su sklopili Tajnu konvenciju, posle koje se on proglašava kraljem, često menja vladu i daje najveće povlašćenje Austro Ugarskoj, bez uzvraćanja Srbiji, trgovinskim ugovorom od 1881. Posle abdiciranja kralja Milana, sin Aleksandar otpušta namesnike i zavodi diktaturu. 1903. je učinjen prevrat, kada Narodna skupština bira kralja Petra Karađorđevića, pod uslovom da ona ima vrhovnu vlast, a ne, kao dotad, kralj. Od tada počinje demokratizacija, nastaju sindikati, carinama se štiti razvoj srpske industrije, te od liberalne, počinje protekcionistička spoljnotrgovinska politika. No, kad je Srbija htela da sklopi carinski savez sa Bugarskom, tada joj Austro - Ugarska objavljuje Carinski rat 1906. godine, verujući da će Srbiju uništiti ekonomskom krizom. Ministar narodne privrede, vlada i Skupština propisivali su ekonomsku politiku, manevrisali osvajanje novih tržišta i razvoj industrije. Trgovci i industrijalci dobijali su povlastice radi ulaganja kapitala u fabričku proizvodnju. Time su uvećavali dobit, pod dejstvom ekonomskih zakona. Agrarni proizvodi se prerađuju, pa izvoze na nova tržišta. Srbija pobeđuje u carinskom ratu Austro - Ugarsku i razvija industriju. Spoljnotrgovinski robni promet povećao se od 47 na 96 dinara po stanovniku u periodu 1879-1911., što znači da se trgovina razvila brže no prirast stanovništva u Srbiji.
Reference
*** (1980) Školstvo Srbije 1804-1918 - dokumenti i kazivanja. Beograd
*** (1959) Šumarska enciklopedija. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', I-II
*** (1967) Šabački godišnjak Istorijskog arhiva. Šabac: IaŠ, br. I-V
*** Državopis Srbije 1866, 1872. i Državni šematizam 1880. Beograd
*** (1979) Enciklopedija samoupravljanja. Beograd
*** (1911) Zakon o radnjama. Beograd, Štampala državna štamparija Srbije
*** (1847-1914) Zbornici zakona i uredaba K.Srbije
*** (1985-1991) Zbornik Narodnog muzeja u Nišu, br. 1-7
*** (1908) Izveštaji MNP za 1907. godinu. Beograd, Štampani MNP
*** (1984) Istorija Niša. Beograd, itd: Prosveta, tom II Od oslobođenja 1878. do 1941. godine
*** (1970-1991) Leskovački zbornik
*** (1902) Monopolski zakoni. Beograd: Monopolske uprave Srbije
*** (1970-1991) Niški zbornik, publikacija za društveno istorijska pitanja
*** (1960-1992) Nova trgovina
*** (1976) Velike sile i Srbija pred prvi svetski pat. u: zbornik sa Međunarodnog naučnog skupa 13-15. IX 1974. Beograd
*** (1901) Privredni glasnik, Službeni list MNP Srbije, Beograd, br. 1-12
*** (1955) Proizvodne snage NR Srbije. Beograd
*** (1967) Poljoprivredna enciklopedija. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod
*** (1903) Spomenica 25. g. BTO i Trgovačkog fonda Hipotekarne banke. Beograd
*** (1893-1908) Statistički godišnjak Kraljevine Srbije. Beograd
*** (1909) Statistika spoljašnje trgovine K.Srbije iz 1911-1912. Beograd
*** (1982) SR Srbija. Beograd: Književne novine, I-IV tom
*** (1900-1904) Srpski književni glasnik, knjiga I-XIII
*** (1907) Srbija na Balkanskoj izložbi u Londonu 1907. Beograd
*** (1878-1914) Srpske novine, Službeni dnevnik Kraljevine Srbije, redovna i vanredna izdanja
*** (1878-1914) Stenografske beleške Narodne skupštine Srbije. Niš-Beograd
*** (1869-1914) Težak, list Društva za poljsku privredu i Srpskog poljoprivrednog društva
*** (1861-1911) Trgovačke novine i trgovina, listovi. Niš
*** (1891-1914) Trgovinski glasnik, list BTO za trgovce
*** (1899-1908) Finansijski pregled, organ Ministarstvo finansija, Beograd
*** (1880) Carinski zbornici zakona, rešenja, ukaza K.Srbije. Beograd
Andrejević, S. (1985) Sto godina industrije građevinskog materijala
Andrejević, S. (1985) Sto godina fabrike duvana Niš. Niš: Fabrika duvana Niš
Andrejević, S. (1970) Ekonomski razvoj Niša. Niš
Antonijević, Z. (1978) Privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Blagojević, O. (1980) Ekonomska misao u Srbiji do Drugog svetskog rata. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Cvijić, J. (1987) Balkansko poluostrvo i članci. Beograd
Dimitrijević, S. (1983) Istorija Leskovca i okoline - 1918-1928. Leskovac: Narodni muzej
Dragović, R. (1954) Izabrani članci. Beograd
Durković-Jakšić, L.D. (1968) Branislav, prvi jugoslovenski ilegalni list 1844-1845. Beograd
Đerić, M. (1926) Opšta istorija trgovine. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Đorđević, B. (1960) Pregled ugovorne trgovinske politike od osnivanja države Srba, Hrvata i Slovenaca do rata 1941. godine. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Đorđević, D. (1962) Carinski pat Austro-Ugarske i Srbije. Beograd
Đorđević, T.R. (1984) Naš narodni život. Beograd, itd: Prosveta, knj. 1-4
Đunisijević, R.V. (1990) Osnivanje industrijskih preduzeća i razvoj industrije u Srbiji do 1918. godine. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Engels, F. (1979) Poreklo porodice, privatne svojine i države - u vezi s istraživanjima Luisa H. Morgana. Beograd: Prosveta
Engels, F. (1948) Dopuna i dodatak 'kapitalu'. Beograd, Tom III
Garašanin, M. (1977) Lični fond 1843-1898. Beograd
Gavrilović, S. (1969) Prilog istoriji trgovine i migracije Balkan - Podunavlje XVIII i XIX stoleća. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Geršić, G. (1914) Carinski savez u teoriji i politici. Beograd
Ilić Vladimir, Lenjin (1957) Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma. Zagreb: Naprijed
Janković, D. (1951) O političkim strankama u Srbiji XIX veka. Beograd: Prosveta, doktorska disertacija
Jovančić, B. (1985) Spoljnotrgovinska politika. Niš: Viša škola
Jovančić, B. (1981) Trgovina Srbije. Niš: Ekonomika
Jovanović, S. (1926-1927) Vlada Milana Obrenovića I i II. Beograd
Jovanović, S. (1923) Druga vlada Miloša i Mihaila - 1858-1868. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovanović, S. (1989) Vlada Aleksandra Obrenovića. Beograd
Kanic, F. (1986) Srbija, zemlja i stanovništvo - od rimskog doba do kraja XIX veka. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Karadžić-Stefanović, Vuk (1987) Dela. Beograd, itd: Prosveta, 1-12 knjiga
Karić, V. (1987) Srbija - opis zemlje, naroda i države. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS
Lapčević, D. (1926) Naša stara trgovina - prilozi kulturno-istorijski i etnografski. Beograd
Laudanović, M., Novaković, S. (1962) Ekonomika i organizacija robnog prometa. Niš
Lotić, L. (1908) Prilozi o ekonomskom stanju u Ugarskoj i u našem narodu. Novi Sad
Mandl, L. (1911) Osterreich-Ungarn und Serbien, Ein Beitrag zur Erkenntnis der herrschenden politischen Ideen unter den Serben. Vienna
Marković, B. (1909) Ekonomsko-pravni odnos zamljoradničkih zadruga u Srbiji. Beograd, dodatak komentar zakona
Marks, K. (1947-1948) Kapital. Beograd, itd: Kultura, I-III tom
Mijatović, Č. (1893) Istorija trgovine. Beograd: Knjižara D.M. Ćorića
Milenković, V. (1932) Ekonomska istorija Beograda - do svetskoga rata. Beograd: Piščevo izdanje
Milić, D. (1970) Strani kapital u rudarstvu Srbije do 1918. Beograd: Istorijski institut
Milićević, M.Đ. (1876-1884) Kneževina i kraljevina Srbija. Beograd
Milić-Miljković, D. (1959) Trgovina Srbije - 1815-1839. Beograd: Nolit
Mirković, M. (1963) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski pregled
Obradović, S.D. (1933) Najveće povlašćenje u trgovinskim ugovorima. Beograd: Pravni fakultet
Pantić, D.M. (1910) Spoljna trgovina i trgovinska politika nezavisne Srbije - prvi period 1878-1892. Beograd: Štamparija Save Radenkovića i brata, doktorska disertacija
Paster, L. (1889) Ugarski list. Budimpešta, broj 160-161
Pejić, L. (1979) Jugoslovenski merkantilisti. Smederevo: Dimitrije Davidović
Pjanić, Z.M., ur. (1984) Ekonomska enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, I-II
Popov, Č., Mitrović, A. (1983) Istorija srpskog naroda. Beograd: Srpska književna zadruga, knj. VI-1 i VI-2
Radić, M. (1984) Agrarna politika SFRJ - socijalizam i poljoprivreda. Beograd: Privredni pregled
Savić, M.M. (1922-1928) Naša industrija, zanati i trgovina - njine osnovice, stanje, odnosi, važnost, putevi, prošlost i budućnost. Sarajevo, 1-6
Simonović, D.Č. (1990) Ekonomika poljoprivrede. Niš: Univerzitet
Simonović, D. (1982) Zaplanje - priroda, istorija, etnografija, društveno-ekonomski razvoj, porodica, narodne pesme. Beograd: Etnografski institut SANU
Simonović, D.Č., Andrejević, S. (1980) Poljoprivreda opštine Niš 1878-1978. Niš: Ekonomika
Stanojević, D. (1885) Interesi srpstva. Beograd: Štamparija Napredne stranke
Stanojević, S., ur. (1925) Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. Zagreb: Bibliografski zavod, I-IV
Stojanović, K. (1911) Govori i rasprave političko ekonomske. Beograd, I-II
Stojanović, K. (1909) Ekonomsko stanje Srbije 1878-1908. Beograd
Šoškić, B., Pejić, L. (1978) Razvoj ekonomske misli
Todorović, B. (1914) Nauka o trgovini. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Todorović, M. (1912) Javna smestišta. Beograd
Todorović, M. (1922) Međunarodna trgovina i trgovinska politika I
Ugričić, M. (1967) Novčani sistem Jugoslavije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Vidanović, B., ur. (1980) Istorija države i prava naroda Jugoslavije. Beograd
Vučković, M., Radić, M. (1973) Ekonomika poljoprivrede sa zadrugarstvom. Beograd: Privredni pregled
Vučo, N. (1955) Privredna istorija Srbije - do prvog svetskog rata. Beograd: Naučna knjiga
Vučo, N. (1948) Privredna istorija naroda FNRJ do Prvog svetskog rata. Beograd: Naučna knjiga
Vučo, N. (1954/1958) Raspadanje esnafa u Srbiji. Beograd: SANU - Istorijski institut, I - II
Vučo, N. (1998) Razvoj industrije u Srbiji u XIX veku. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Vujić, M. Zaokret trgovinske politike. Glas - Srpska kraljevska akademija, 66, II raz. 41
Vukomanović, M. (1979) Sindikalni pokret u Srbiji. Beograd
Zebić, M. Zakoni i raspisi o akcionarskim društvima. Beograd
Zlatković, Ž.M. (1985) Ekonomika trgovine. Beograd
Živanović, Ž. (1958) Srbija u ratovima - sećanja. Beograd: Srpska književna zadruga
Živulović, Ž. (1989) Srbija pre sto god. na izložbi u Parizu. Politika, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka