Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 6 od 31  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 3, str. 687-708
Isključenje odgovora na žalbu u sporu za objavljivanje odgovora na informaciju - o ustavnosti jednostranosti žalbe uz nedozvoljenost revizije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresarkeca@pf.uns.ac.rs, mknezevic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: pravo na odgovor na informaciju; odgovor na žalbu; jednostranost žalbe; pravo na saslušanje; ravnopravnost stranaka; jednakost oružja u postupku; pravo na pravično suđenje
Sažetak
Zakon o javnom informisanju i medijima, prateći svog prethodnika, predviđa jednostranost žalbe protiv presude u sporu o pravu na odgovor na informaciju. Uz to, u takvom sporu revizija je nedopuštena. U radu se ovaj krupni izuzetak od opštih pravila parničnog postupka ispituje s obzirom na njegovu ustavnost. Pokazuje se da je koncept jednostranosti žalbe delimično neustavan, i to u smislu ograničenja prava na saslušanje kao dela prava na pravično suđenje. Nakon negiranja mogućnosti ustavnokomforne teleološke redukcije, predlaže se jedan od dva moguća načina zakonodavnog rešenja, i to prosto napuštanje koncepta jednostranosti žalbe.
Reference
Aranđelović, D. (1933) Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd, III
Ballon, O. (1995) Die Beachtung des rechtlichen Gehörs iSd Art 6 MRK durch die Rechtsmittelgerichte. Juristische Blätter, 10
Ballon, O. (1983) Der Einfluss der Verfassung auf das Zivilprozeßrecht. Zeitschrift für Zivilprozess, 4
Beater, A. (2016) Medienrecht. Tübingen
Bodiroga, N. (2019) Ustavna jemstva u parničnom postupku. Beograd
Bork, R., Roth, H., Hrsg. (2016) Kommentar zur Zivilprozessordnung. Tübingen: Stein/Jonas, Bd. 2
Culja, S. (1936) Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Dörr, O., et alt., Hrsg. (2013) EMRK/GG Konkordanzkommentar. Tübingen, Bd. 1
Ernst, K.A. (2016) Juristische Methoden Lehre. München-Wien-Bern
Fasching, H. (1990) Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts. Wien
Fasching, H.W., Konecny, A., eds. (2019) Kommentar zur Zivilprozessgesetzen. Wien, Band IV/1
Galič, A. (2006) Pravo na saslušanje i pravna pravila. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56
Goršić, F. (1933) Komentar građanskog parničnog postupka. Beograd, II
Graberwarter, C., Pabel, K. (2021) Europäisches Menschenrechtskonvention. München
Ivošević, Z. (1995) Uzvraćanje na informaciju pravom na ispravku i pravom na odgovor. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4
Jakšić, A. (2017) Građansko procesno pravo. Beograd
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima - komentar. Beograd
Keča, R. (1984) Redovni pravni lekovi u parničnom postupku. Novi Sad, (doktorska disertacija PF u Novom Sadu), (neobj.)
Knežević, M. (2016) Raspravno načelo u srpskom parničnom postupku. Beograd
Marković, M. (195) Građansko procesno pravo. Beograd, knjiga prva, sveska 1
Möllers, T.M.J. (2019) Juristische Methodenlehre. München
Muckel, S. (2019) Grundrechtsgleiches Recht auf prozessuale Waffengleichheit. Juristische Arbeitsblätter, 1
Palačković, D. (2004) Parnično procesno pravo. Kragujevac
Poznić, B. (1965) Građansko procesno pravo. Beograd
Poznić, B. (1993) Građansko procesno pravo. Beograd
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku prema tekstu Zakona iz 1976. godine sa docnijim izmenama i dopunama. Beograd: Službeni glasnik
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (1999) Građansko procesno pravo. Beograd
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije 2011. Pravni zapisi, vol. 2, br. 2, str. 515-567
Rechberger, W., Klicka, T., Hrsg (2019) ZPO: Zivilprozessordnung. Wien
Rechberger, W., Simotta, D. (2009) Zivilprozessrecht. Wien
Rechberger, W. (1993) Gehördefizite im österreichischen Rechtsmittelverfahren. u: Ballon O.; Hagen J. [ur.] Verfahrensgarantien im nationalen und internationalen Prozessrecht. Festschrift, Franz Matscher zum 65. Geburtstag, Wien, 65
Stanković, G. (2012) Pregled osnovnih procesnih načela parnične procedure. Pravni informator, 2
Triva, S. (1972) Građansko procesno pravo. Zagreb, I
Vodinelić, V. (1998) Pravo medija s Modelom zako na o javnom informisanju. Beograd
Vodinelić, V. (1991) Građansko pravo - uvodne teme. Beograd
Vollkommer, M. (1990) Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozeß - eine neue Prozeßmaxime?. München: Festschrift für Karl-Heinz Schwab
Zuglia, S. (1957) Građanski parnični postupak FNRJ. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-33730
primljen: 30.08.2021.
prihvaćen: 24.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka