Akcije

Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 3, str. 929-952
Dozvoljenost revizijske kontrole ocene dokaza u parničnom postupku - o polju primene čl. 407 St. 2 u vezi sa čl. 403 St. 2 ZPP
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresarkeca@pf.uns.ac.rs, mknezevic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: revizija protiv presude; Vrhovni kasacioni sud; ocena dokaza; pogrešno utvrđeno činjenično stanje
Sažetak
Revizija protiv presude u parničnom postupku je i u srpskom pravu tradicionalno shvatana kao pravni lek u kojem se ne može isticati pogrešno utvrđeno činjenično stanje - revizijska kontrola ocene dokaza bila je nemoguća. Izvorna redakcija Zakona o parničnom postupku iz 2011. godine, međutim, izričitom odredbom omogućava u određenim slučajevima tako nešto. Temeljno preuređenje dozvoljenosti revizije Novelom 2014, makar na redakcijskom planu, uticalo je na polje primene revizijske kontrole ocene dokaza. Literatura i praksa VKS sadašnje stanje različito shvataju. U radu se prvo obrađuje polje primene odredbe koja uređuje ovo pitanje, da bi se potom ocenio posteći koncept. Rezultati pokazuju da je njime dodatno smanjena funkcionalna sposobnost VKS, imajući u vidu režim dozvoljenosti revizije.
Reference
Bobek, M. (2009) Quantity or quality: Reasoning the role of supreme jurisdiction in Central Europe. American Journal of Comparative Law, 57
Bodiroga, N. (2013) Pristup Vrhovnom kasacionom sudu u građanskim stvarima - odluka Ustavnog suda i evropski standardi. u: Lilić Stevan [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd: Pravni fakultet, 192-199, knjiga 3
Bodiroga, N. (2012) Novi Zakon o parničnom postupku. Beograd
Bodiroga, N. (2012) Vanredni pravni lekovi u Novom zakonu o parničnom postupku. Pravo i privreda, vol. 49, br. 7-9, str. 110-133
Bodul, D. (2019) Rasprave o novom modelu revizije u hrvatskom procesnom pravu. Harmonius, 1
Ereciński, T. (2005) Entwicklung der Regelung der Kassation in Zivilsachen in Polen. u: Bittner L. [ur.] Festschrift für Walter H. Rechberger zum 60. Geburtstag, Wien
Fasching, H.W., Konecny, A., eds (2005) Kommentar zur Zivilprozessgesetzen. Wien, Band IV/1
Fasching, H.W., Konecny, A., eds (2019) Kommentar zur Zivilprozessgesetzen. Wien, Band IV/1
Ferrand, F. (2019) Der fragwürdige Wille des französischen Kassationshofes zur Selbstreform. u: Gsell B; Hau W. [ur.] Rechtsmittel im Zivilprozess - Hommage an Bruno Rimmelspracher, Baden-Baden
Gaier, R. (2004) Das neue Berufungsverfahren in der Rechtsprechung des BGH. Neue Juristische Wochenschrift, 2043
Galič, A. (2014) A civil law perspective on the Supreme Court and its functions: The functions of the Supreme Court: Issues of process and administration of justice. Warsaw, 11-14 June, 2 i sled, http://colloquium2014.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/21/2014/01/Ales-Galic.pdf
Geroldinger, A. (2012) Der Zugang zum OGH in Zivilsachen. u: Kodek E. [ur.] Zugang zum OGH: Vorträge des Symposiums 'Zugang zum OGH in Zivil-und Strafsachen', Wien, 68
Jakšić, A. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd
Jakšić, A. (2017) Građansko procesno pravo. Beograd
Keča, R. (1983) Redovni i vanredni pravni lekovi u parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Keča, R. (2005) O novoj regulativi pravnih lekova u Zakonu o parničnom postupku. Pravni život, vol. 54, br. 12, str. 19-40
Keča, R.I., Knežević, M.S. (2017) Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude - posledica ustavne garancije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje? - ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1251-1284
Knežević, M. (2012) O žalbi protiv presude u postupku u sporu male vrednosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 385-402
Knežević, M. (2016) Raspravno načelo u srpskom parničnom postipku. Beograd
Kramer, E.A. (2017) Judizieren contra legem. recht 2
Meyer-Ladewig, J., Nettesheim, M., von Raumer, S., eds (2017) Europäische Menschenrechtskonvention. Baden-Baden, Art. 6, marg. br. 93
Musielak, H., Voit, W., eds (2020) Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz. München
Petrušić, N. (2005) Reviziona ovlašćenja drugostepenog suda u novom parničnom procesnom sistemu Republike Srbije. Pravni život, vol. 54, br. 12, str. 59-76
Petrušić, N., Simonović, D. (2011) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd
Prütting, H. (1977) Zulassung der Revision. Köln
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije 2011. Pravni zapisi, vol. 2, br. 2, str. 515-567
Rakić-Vodinelić, V. (1995) Revizija protiv presude. Novi Sad
Rauscher, T., Krüger, W., eds (2016) Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen. München
Rechberger, W.H., Klicka, T., eds (2019) ZPO. Zivilprozessordnung. Wien
Stein, F., Jonas, M. (2018) Kommentar zur Zivilprozessordnung. Tübingen, Band 6, bearb. von Christoph Althammer, Matthias Jacobs, Christian Berger
Tasić, A. (2016) Postupak u parnicama za zaštitu od diskriminacije. Niš: Pravni fakultet u Nišu, doktorska disertacija
Traut, L.T. (2006) Der Zugang zur Revision in Zivilsachen. Köln
Uzelac, A. (2013) Ustavno pravo na žalbu u građanskim stvarima: Jamstvo ispravnog presuđenja ili relikt prošlosti?. u: Uzelac Alan; i dr. [ur.] Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Zagreb
Uzelac, A., Galič, A. (2017) Changing faces of post-socialist supreme courts: Croatia and Slovenia compared. u: van Rhee C; Fu Y. [ur.] Supreme courts in transition in China and the West, Cham
Wach, A. (1881) Die Tatund Rechtsfrage bei der Revision im Civilprozeß. Juristische Wochenschrift
Wieczorek, B., Schütze, R. (2014) Zivilprozessordnung und Nebengesetze. Berlin, 7. band
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29049
primljen: 27.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka