Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 2, str. 110-116
Strategijski pristup planiranju propagandnih aktivnosti
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresavladan.cogoljevic@vspep.edu.rs
Sažetak
Privredna propaganda ima dugu istoriju, korišćena je u različite svrhe i sa različitim ciljevima, ali njenom primenom su oduvek postizani dobri rezultati u ostvarivanju uticaja na ciljnu grupu ka kojoj je usmerena. Ona je "najvidljivija" marketinška aktivnost preduzeća. U savremenoj tržišnoj privredi neophodan je strategijski pristup planiranju privredne propagande kao instrumenta promocionog miksa. Prilikom planiranja propagandnih aktivnosti polazi se od analize sredine u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu aktivnost i potencijala preduzeća, odnosno sposobnosti i ograničenja. Na osnovu te analize moguće je definisati realne ciljeve preduzeća a samim tim i marketing ciljeve. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj planiranja privredne propagande koji se ispoljava pre svega u otklanjanju stihijnosti i utiče na kontrolu promotivnih aktivnosti.
Reference
Dimitrijević, Lj., Cogoljević, M. (2018) Marketing. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, pp. 170
Engel, J., Warshaw, M., Kinnear, T. (1994) Promotional Strategy. Illinois: Irwin, pp. 36
Kotler, P. (2006) Marketing menadžment. New Jersey: Prentice-Hall international Editions, str. 618
Kotler, P. (2016) Marketing menadžment. New Jersey: Prentice-Hall international Editions, 366-366
Kotler, P. (2016) Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall, pp. 590
Martinović, M., Martinović, S. (2016) Strategijsko preduzetništvo u budućnosti - teorijski pogled. Trendovi u poslovanju, vol. 4, br. 2, str. 35-42
Ognjanov, G. (2019) Integrisane marketinške komunikacije. Beograd: Ekonomski fakultet, pp. 170
Salai, S., Hegediš, I., Gubor, A. (2017) Marketing komuniciranje. Subotica: Ekonomski fakultet, pp. 213
Sandage, H., Fryburger, V. (1975) Advertising Theory and Practice. Illinois: Richard D. Irwin, pp. 87
Schultz, D., Martin, D., Brown, W. (1994) Strategic Advertising Campaigns. Illinois: NTC Business Books, 87-87
Vračar, D. (2017) Strategije tržišnog komuniciranja. Beograd: Ekonomski fakultet, 233-233
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1902110C
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka