Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 61, br. 2, str. 69-82
Novi marketing pristup distribucije savremenih bankarskih proizvoda
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresasvetlanamihic@gmail.com, danijela.dasic@gmail.com, dejan.supic@educons.edu.rs
Sažetak
Ubrzan razvoj interneta menja način poslovanja savremenih banaka i na taj način omogućava različite pogodnosti i prednosti uz povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Uticaj interneta na bankarstvo je ogroman, pa je veliki broj banaka motivisan da izmeni svoje strategije poslovanja kako bi ostale konkurentne na savremenom tržištu. Pored toga, savremeno internet bankarstvo donelo je bankama i čitav niz novih zahteva korisnika usluga u smislu povoljnijeg i fleksibilnijeg poslovanja koje tradicionalno bankarstvo nije moglo da im ponudi. Cilj istraživanja ovoga rada jeste da se prikaže zadovoljstvo klijenata uslugama koje donosi savremeni marketing u bankama kao i lojalnost klijenata, a krajnji rezultat je ostvarivanje profita u bankarskom sektoru. Prilikom istraživanja korišćen je kombinovani upitnik - Likertova skala, kao i druge savremene statističke metode. Istraživanjem su dobijeni rezultati koji ukazuju na dalje korake kojih bi se trebali pridržavati kako bi implementacija savremenih metoda poslovanja bila što uspešnija. Dalja istraživanja koja bi se mogla izvesti iz navedenog su finansijski pokazatelji kvaliteta usluge pre korišćenja marketing strategije i savremenih metoda distribucije bankarskih proizvoda kao i oni koje bi dobili nakon primene moderne distribucije. Savremeno bankarstvo svoju uporišnu tačku treba upravo da pronađe u novim tehnologijama koje će težište distribucije pomeriti sa tačke ponuđača na tačku klijenta/korisnika bankarskih usluga.
Reference
Buttle, F. (2004) Customer Relationship Management - Concepts and Tools. Amsterdam: ELSEVIER Butterworth- Heinemann
Carlston, J., Furst, W., Nole, D. (2000) Internet banking. u: Society of Government Economists Conference, Washington DC
Dašić, D. (2013) Plaćanje računa aplikacijom 'slikaj i plati' na android i IOS platform. u: Palić, E trgovina, pp. 15-18
Dašić, D. (2014) Banke na društenim mrežama. u: Palić, E trgovina, pp. 17-21
Dašić, D., Mihić, S., Supić, D. (2014) Quality of service in banks by applying the mystery shopping technique. Bankarstvo, vol. 43, br. 6, str. 120-145
Đorđević, B. (2006) Inovativni marketing u bankama - od invencije do komercijalizacije. Bankarstvo, vol. 35, br. 11-12, str. 66-76
Hoffman, D., Marek, F. (2010) Can you measure the ROI of your social media marketing. Research Feature
Hoffman, G. (1993) Customers can hone mystery shopping. Bank Marketing, vol. 25, br. 8, str. 36-37
Hoffman, K., Bateson, J. (2011) Marketing usluga. Beograd: Data status
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi markeringa. Novi Sad: SP Print
Karlsson, V. (2004) The book about mystery shopping. London: Better Word
Kotler, P. (2006) Marketing menadžment. Zagreb: Data status
Kotler, Ph., Keller, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Kotler, P., Lane, K.K. (2008) Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate
Lamb, C., Hair, J., McDaniel, C. (2013) Marketing-MKTG. Beograd: Data status
Ljubojević, Č. (2000) Marketing izazovi savremene banke. Beograd: Svet finansija
Ljubojević, Č.Lj. (1998) Menadžment i marketing usluga. Novi Sad: Stylos
Maričić, B. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu
Maričić, B.R., Veljković, S., Đorđević, A. (2012) Customer satisfaction measurement. Marketing, vol. 43, br. 4, str. 235-244
Mayfield, A. (2008) What is social media. London
Michaud, L. (2000) Six keys to true client loyalty. Training & Development, Novembar
Mihić, S., Andrejević, A., Mihajlović, M. (2012) Marketing odnosa - uloga i značaj u malim i srednjim preduzećima. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 91-103
Mihić, S., Andrejević, A., Mihajlović, M. (2012) Savremeni potrošač i organska poljoprivreda u Srbiji - perspektive potrošnje organske hrane. Ekonomika, vol. 58, br. 2, str. 13-22
Mols, N.P. (2000) The Internet and services marketing – the case of Danish retail banking. Internet Research, 10(1): 7-18
Muller, J., Srića, V. (2005) Upravljanje odnosom s klijentima - primjenom CRM poslovne strategije do povećanja konkurentnosti. Zagreb: Delfin
Petković, A. (2014) Mobilni marketing. http://marketingitd.com/2012/aleksandarpetkovic-mobilni-marketing-se-siri-i-u-regionu-ali-nedostaje-edukacija
Rađenović, D., Mihić, S., Mihailović, M. (2014) Marketing E kastemerizacije i razvoj internet - Srbija. u: Scientific Conference Sinergija, Beograd: University Singidunum, 2014, (pp. 101-104)
Ranisavljević, D. (2014) Internet marketing u retail bankarstvu. Singidunum-Sinteza, Beograd
Šljivančanin, M. (2000) Banka - finansijsko preduzeće. Podgorica: Ekonomski fakultet
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: Čugura Print-BG
Vunjak, N., Kovačević, L. (2006) Bankarstvo-Bankarski menadžment. Subotica: Proleter Bečej
Vunjak, N.M. (2001) Finansijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
Zelenović, V. (2012) Marketing u bankarstvu. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1502069M
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka