Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 16, str. 58-78
Konkurentnost kompanija kao rezultat efikasnog troškovnog sistema
aAkademija za poslovnu ekonomiju, Čačak
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru

e-adresaeldin.dobardzic@gmail.com, alma.musovic@gmail.com
Sažetak
U ovom radu biće prikazane prednosti koje ima ABC troškovni sistemi u odnosu na tradicionalne troškovne sisteme. Njegov prvenstveni cilj, jeste povećanje kompanijskih performansi kroz smanjenje troškova. To je moguće uraditi samo ukoliko postoji efikasan troškovni sistem kakav ABC sistem i jeste. Nastao je upravo zbog potrebe brzo rastućih i velikih kompanija koje imaju vrlo razuđen proizvodni i uslužni program. Upravo iz tog razloga sama filozofija ovog sistema jeste u pronalaženju i evidentiranju najvažnijih poslovnih aktivnosti koje ujedno zahtevaju i angažovanje većeg učešća kompanijskih resursa. Nakon toga, rad prikazuje klasifikovanje najznačajnijih aktivnosti na osnovu njihovog značaja za poslovanje kompanije. Zatim se vrši određivanje atributa tih aktivnosti, što suštinski predstavlja njihovo kodiranje, a sve u cilju lakšeg identifikovanja i identifikovanja svih klijenata, procesa i proizvoda u kompaniji. Na kraju se vrši selekcija svih pokretača troškova, čije učešće je neophodno zarad preciznijeg i tačnijeg određivanja pravih troškova aktivnosti u kompaniji. Kroz prikaz primene ovog sistema ukazaće se na njegov neosporno veliki značaj za savremeno poslovanje svake uspešne i kompanije koja želi biti konkurentna u savremnom tržišnom okruženju.
Reference
Cooper, R. (1990) Cost classification in unit-based and activity-based manufacturing cost systems. Journal of Cost Management, 2. 4-14
Cooper, R. (1989) The Rise of ABC: How Many Cost Drivers Do you Need and How Do You Select Them?. Journal of Cost Management, Part Three, 2 (4): 34-46
Cooper, R., Kaplan, S.R. (1992) Activity-based systems: Measuring the cost of resource usage accounting horizons. Accounting Horizons, Vol. 6.(3), 1-13
Cooper, R., Kaplan, R.S. (2001) Measure cost right: Make the right decisions. Harvard Business Review, Sep-Oct, 101-115
Dobardžić, E. (2015) Uticaj savremenih komunikacionih sistema na poslovanje organizacija. Ekonomski izazovi, vol. 4, br. 7, str. 145-168
Gajić, B. (2004) Integrisani savremeni sistemi za merenje performansi preduzeća. Ekonomski anali, vol. 44, br. 161, str. 151-164
Kaplan, R.S., Cooper, R. (1998) Cost & effect: Using integrated cost-systems to drive profitability and performance. Boston, MA: Harvard Business School Press, 79-107
Meta, M., Bajramović, D. (2013) Ponašanje konkurentnog preduzeća sa specijalnom troškovnom funkcijom. Ekonomski izazovi, vol. 2, br. 3, str. 61-77
Pryor, T., Sahm, E. (1995) Using Activity Based Management for Continuous Improvement. Arlington, Texas, 87-103
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1916058D
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.