Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 71, br. 2, str. 127-136
Etičko obrazovanje u primenjenoj psihologiji sporta
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju

e-adresaana.veskovic@fsfv.bg.ac.rs, nikola.petrovic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Ključne reči: klinička sportska psihologija; etičke dileme; granice; poverljivost; kompetentnost
Sažetak
U primenjenoj psihologiji sporta (PPS), od psihologa se često zahteva, da svoje usluge pružaju izvan okvira tradicionalne kliničke prakse, što ima i prednosti i ograničenja. Praktičari se često susreću sa specifičnim dilemama, a ne mogu naći sve odgovore u kodeksu etike. Empirijski je dokumentovano da je edukacija iz etike značajno oružje u borbi protiv kršenja etičkih načela. Ona dobija na snazi, uvažavajući činjenicu da je poslednjih godina porastao broj psihologa u ovoj oblasti. Upravo zato je težište ovoga rada na prvom cilju - opisivanju specifičnosti etike u PPS. Na osnovu pregleda relevantne literature, izdvojena su tri najčešća pitanja: postavljanje granica, poverljivost i kompetentnost. U drugom, manjem, empirijskom delu prikazani su rezultati pilot studije o etičkim uverenjima u vezi sa ponašanjem sportskih psihologa. Podaci su prikupljeni na uzorku studenata psihologije (N=92), od kojih će neki možda postati sportski psiholozi. Neka od ponašanja, koja su neophodna za efikasno obavljanje prakse, a atipična su za tradicionalnu kliničku praksu (na primer, prisustvovanje psihologa takmičenjima), gotovo polovina ispitanika procenila je kao neetična. Najveća saglasnost ispitanika postignuta kada je pitanju otkrivanje poverljivih podataka treneru. Na osnovu ovog rada formulisana je preporuka koja se odnosi na potrebu razvoja specifičnih programa treninga iz etike u PPS.
Reference
*** (2000) Kodeks etike. Beograd: Društvo psihologa Srbije
American Psychological Association (2002) Ethical principles of psychologists and code of conduct. American psychologist, 57(12): 1060-73
Anderesen, M.B., van Raatle, J.L., Brewer, B.W. (2001) Sport Psychology Service Delivery: Staying Ethical While Keeping Loose. Professional Psychology: Research and Practice, 12-18; 32
Barnett, J.E., Lazarus, A.A., Vasquez, M.J.T., Moorehead-Slaughter, O., Johnson, W.B. (2007) Boundary issues and multiple relationships: Fantasy and reality. Professional Psychology: Research and Practice, 401-410; 38
Barney, S.T., Andersen, M.B., Riggs, C.A. (1996) Supervision in sport psychology: Some recommendations for practicum training. Journal of applied sport psychology, 8, 200-217
Brown, J.L., Cogan, K.D. (2006) Ethical clinical practice and sport psychology: When two worlds collide. Ethics & behavior, 15-23; 16
Etzel, E., Watson, J. (2007) Ethical challenges for psychological consultations in intercollegiate athletics. Journal of Clinical Sport Psychology, 304-317; 1
Gardner, F.L. (2001) Applied sport psychology in professional sports: The team psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 34-39; 32
Haberl, P., Peterson, K. (2006) Olympic-size ethical dilemmas: Issues and challenges for sport psychology consultants on the road and Olympic Games. Ethics & Behavior, 25-40; 16
Huang, C.J., Hung, T.M. (2008) Ethical issues in sport psychology services: Dual relationships, confidentiality, and competence boundaries. Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan, 53-69; 13
Lavallee, D., Kremer, J., Moran, A.P., Williams, M. (2004) Sport Psychology: Contemporary Themes. New York: Palgrave Macmmillan
Moles, T.A., Petrie, T.A., Watkins, C.E. (2016) Sex and Sport: Attractions and Boundary Crossings Between Sport Psychology Consultants and Their Client-Athletes. Professional Psychology: Research and Practice, 93-101; 47
Moore, Z.E. (2003) Ethical Dilemmas in Sport Psychology: Discussion and Recommendations for Practice. Professional Psychology: Research and Practice, 601-610; 34
Pack-Brown, S.P., Williams, C.B. (2003) Ethics in a multicultural context. London: Sage Publications, Inc
Petitpas, A.J., Brewer, B.W., Rivera, P.M., van Raalte, J.L. (1994) Ethical beliefs and behaviors in applied sport psychology: The AAASP ethics survey. Journal of Applied Sport Psychology, 135-151; 6
Petrović, N.M. (2016) Efekat etičke pozicije i edukacije na etička uverenja psihologa koji se bave psihoterapijom u Srbiji. Primenjena psihologija, vol. 9, br. 3, str. 261-272
Pope, K.S., Tabachnick, B.G., Keith-Spiegel, P. (1987) Ethics of practice. The beliefs and behaviors of psychologists as therapists. American psychologist, 42(11): 993-1006
Rubin, S., Dror, O. (1996) Professional ethics of psychologists and physicians: Mortality, confidentiality, and sexuality in Israel. Ethics and Behavior, 213-238; 6
Speight, S. (2012) An exploration of boundaries and solidarity in counseling relationships. Counseling Psychologist, 133-157; 40
Stapleton, A., Hanks, D., Hayes, K., Parham, W. (2010) Ethical dilemmas in sport psychology: A dialogue on the unique aspects impacting practice. Professional Psychology: Research and Practice, 143-152; 41
Weinberg, R., Gould, D. (2011) Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaign: Human Kinetics, (5h Ed.)
Wylleman, P., Harwood, C.G., Elbe, A-M., de Caluwé, D. (2009) A perspective on education and professional development in applied sport psychology. Psychology of Sport and Exercise, 435-446; 10
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/fizkul1702127V
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0