Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 321-338
Carigradski glasnik (1895-1909) - prilog proučavanju privrednih, crkvenih i školskih prilika Srba u Kosovskoj Mitrovici i okolini
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresaurosmiketic@gmail.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: Carigradski glasnik; kritička analiza; 1895-1909; Kosovski vilajet; mitrovački kraj; privredne; crkvene i školske prilike Srba
Sažetak
Carigradski glasnik, list na srpskom jeziku objavljivan u Carigradu između 1895. i 1909, raspravljao je o nizu tema iz života srpske zajednice u Mitrovici i okolini. U uslovima cenzure štampe posvećeno je premalo mesta teškom položaju ovdašnjeg srpskog naroda izloženog genocidnom ponašanju albansko-osmanskog faktora. Reč jeo opipljivim temama koje je list tek sporadično nagoveštavao ili u najviše slučajeva ignorisao. List se pokazao, pak, daleko korisnijim prilogom za proučavanje privrednih, crkvenih i školskih prilika ovdašnjih Srba. Konsultovanjem dodatnih izvora i literature pokušali smo s celovitiju i objektivnu sliku o životu srpske zajednice u ovom kraju krajem XIX i početkom XX veka u uslovima njihove opšte obespravljenosti.
Reference
Becić, I.M. (2016) Mitrovačka kosovska banka između dva svetska rata. Baština, br. 41, str. 129-144
Biševac, S., Damjanović, M. (2014) Kosovska Mitrovica 1874-1912. u: Srđan Slović [ur.] Tradicija, promene, istorijsko nasleđe, pitanje državnosti i nacionalnog identiteta na Kosovu i Metohiji - zbornik radova, Leposavić: Institut za srpsku kulturu, 241-264
Biševac, S.I. (2014) Istoriografija o Kosovskoj Mitrovici početkom XX veka. Baština, br. 37, str. 175-193
Bovan, V., ur. (2006) Srpske narodne umotvorine sa Kosova i Metohije na stranicama Carigradskog glasnika. Hvosno: Dom kulture 'Sveti Sava'
Bovan, V.V. (1991) Srpski pisci na stranicama Carigradskog glasnika - bibliografski prilog. Zbornik radova Filološkog fakulteta u Prištini, knjiga 1, 75-95
Brakočević, R. (2010) Pseudonimi i šifre Nikodima S. Savića. Književna istorija, vol. 42, br. 140-141, str. 333-339
Čolić, L. (2016) Poseban pogled na makedonsko pitanje u Osmanskoj carevini. Srpske studije, br. 7, 244-255
Čolić, L. (2013) Skadar u 'Carigradskom glasniku'. Srpske studije, br. 4, 244-255
Čolić, L. (2017) Srpske dinastije u 'Carigradskom glasniku'. Bratstvo, br. 21, 65-91
Čolić, L. (2018) Carigradski glasnik - svetilnik srpstva u vekovnoj tami. Beograd: Zavod za udžbenike
Hrabak, B. (1974) Kosovo prema Mladoturskoj revoluciji 1908. godine. Obeležja, br. 5, 107-151
Jagodić, M. (2008) Nufusko pitanje - problem zvaničnog priznavanja Srpske nacije u Turskoj 1894-1910. Istorijski časopis, br. 57, str. 343-353
Jagodić, M. (2009) Srpsko-albanski odnosi u Kosovskom vilajetu 1878-1912. Beograd: Zavod za udžbenike
Lutovac, M. (1950) Zvečan, Trepča i Kosovska Mitrovica. Glasnik Srpskog geografskog društva, knj. XXX, sv. 2, 87-99
Lutovac, M. (1954) Ibarski Kolašin - antropogeografska ispitivanja. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Mantran, R. (2002) Istorija Osmanskog carstva. Beograd: Clio
Mikić, Đ. (1988) Društvene i ekonomske prilike kosovskih Srba u XIX i početkom XX veka - od čifčijstva do bankarstva. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Mitropan, P. (1936) Prvi intelektualci na Jugu - Kosta Grupčević. Skoplje: Južna Srbija
Mitropan, P.A. (1933) Prilozi za istoriju štampe u Staroj Srbiji i Maćedoniji 1871-1912. Skoplje: Štamparija Južna Srbija
Nedeljković, S. (2001) Aktivnosti ruskih konzula u staroj Srbiji krajem XIX i početkom XX veka. Baština, br. 12, str. 165-171
Pavlović, A. (2012) Javno nalaganje badnjaka u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Baština, br. 32, str. 211-231
Sekulić, V. (2005) Otvaranje ruskog konzulata u Kosovskoj Mitrovici. Baština, br. 19, str. 139-153
Terzić, S. (2012) Stara Srbija - (XIX-XX vek) - drama jedne civilizacije - Raška, Kosovo i Metohija, Skopsko-tetovska oblast. Novi Sad: Pravoslavna reč
Vasić, N. (2007) Bankarstvo u kosovskom vilajetu i Staroj Srbiji od druge polovine XIX veka do 1912. godine. Baština, br. 22, str. 105-114
Virijević, V. (2010) 'Carigradski glasnik' o Novom Pazaru i okolini krajem XIX i početkom XX veka. Novopazarski zbornik, br. 33, str. 111-123
Vojvodić, M.S. (1988) Srbija u međunarodnim odnosima krajem XIX i početkom XX veka. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Volarić, K. (2014) Between the Ottoman and Serbian States: Carigradski Glasnik, an Istanbul-based Paper of Ottoman Serbs, 1895-1909. Hungarian Historical Review, no. 3, 560-586
Volarić, K. (2014) Carigradski glasnik: A forgotten Istanbul-based Paper in the Service of Ottoman Serbs, 1895-1909. Budapest: Central European University
Vukadinović, Z., Bogavac, M. (2001) Srpska prosveta i kultura u Kosovskoj Mitrovici 1836-1941. Priština/Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Vukadinović, Z.Č. (2002) Kosovska Mitrovica u istorijskim dokumentima 1455-1957 - od Dmitrovice do Severne Kosovske Mitrovice. Baština, br. 14, str. 265-277
Vukanović, T.P. (2001) Enciklopedija narodnog života, običaja i verovanja u Srba na Kosovu i Metohiji - VI vek - početak XX veka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Zarković, V. (2008) Afera u Ibarskom Kolašinu (1901-1902). Priština-Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Zarković, V. (2019) Kosovo i Metohija u politici velikih sila - 1896-1908. Priština-Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Zarković, V. (2008) O počecima savremenog Ibarskog Kolašina. Baština, br. 24, str. 153-189
Ženarju, I. (2013) Izgradnja i opremanje Crkve Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici (1896-1913). Baština, br. 34, str. 393-417
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1949321M
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka