Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 15  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 78, br. 3, str. 345-352
Upravljanje životnim ciklusom projekta u oblasti farmacije
aUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Srbija

e-adresaksicovic@pharmacy.bg.ac.rs
Ključne reči: životni ciklus projekta; upravljanje projektima; farmacija; farmaceutska industrija
Sažetak
Cilj rada je da se istraži i razume primena koncepta životnog ciklusa projekta u farmaceutskoj oblasti, sa svim svojim specifičnostima i ograničenjima. Svrha rada jeste da doprinese razumevanju primene koncepta životnog ciklusa projekta u farmaciji. Pod uticajem različitih faktora (istek patentne zaštite, povećanje ukupnih troškova zdravstvene zaštite, pooštravanje regulatornih zahteva) praktično više nije moguće upravljati poslovanjem u oblasti farmacije bez projektnog menadžmenta. Ideja je da se proučavanjem postojeće literature na datu temu identifikuju dobre i loše strane dosadašnjeg načina upravljanja projektima u ovoj oblasti. Rezultati istraživanja sugerišu da tradicionalno upravljanje projektima u ovoj oblasti treba upotpuniti drugim perspektivama - upravljanje jednim farmaceutskim projektom treba sagledati i iz strateškog, operacionog, organizacionog i finansijskog ugla, odnosno treba steći širu sliku projekta. Rad bi trebalo da doprinese unapređenju procesa upravljanja farmaceutskim projektima, kako u industriji, tako i u zdravstvu, odnosno apotekarstvu. Unapređenje primene koncepta projektnog menadžmenta u farmaciji donelo bi benefite i poslovanju farmaceutskih organizacija, ali i ljudskom zdravlju u celini.
Reference
*** (2021) A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) and the standard for project management. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc
*** ICH smernice Dobre kliničke prakse. www.ichgcp.net, poslednji pristup: april 2023
*** CONSORT smernice za izveštavanje o kliničkoj studiji. http://www.consort-statement.org/, poslednji pristup: april 2023
Anderson, S.J. (2002) The state of the world's pharmacy: A portrait of the pharmacy profession. Interprof Care, 16: 391-404
Brown, L., Grundy, T. (2016) Project management for the pharmaceutical industry. New York: Gower Publishing, revised edition
Campbell, M.K., Snowdon, C., Francis, D., Elbourne, D., McDonald, A.M., Knight, R., Entwistle, V., Garcia, J., Roberts, I., Grant, A., Grant, A. (2007) Recruitment to randomised trials: Strategies for trial enrollment and participation study: The STEPS study. Health Technol Assess, 11(48):iii, ix-105; Nov
Farrell, B., Kenyon, S., Shakur, H. (2010) Managing clinical trials. Trials, 11(1): 78-78
Goodarzynejad, H., Babamahmoodi, A. (2015) Project management of randomized clinical trials: A narrative review. Iranian Red Crescent Medical Journal, 17(8): e11602-e11602
Hemphill, S.C., Sampat, B.N. (2012) Evergreening, patent challenges, and effective market life in pharmaceuticals. Journal of Health Economics, 31(2): 327-339; Mar
Jovanović, P. (2015) Upravljanje projektom. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment, jedanaesto izdanje
Pattanaik, A. (2014) Complexity of project management in the pharmaceutical industry. u: PMI® Global Congress 2014-EMEA, Dubai, United Arab Emirates, Dubai
Rick, N. (2009) Drugs: From discovery to approval. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, second edition
Salo, M., Oy, F. (2015) Pharmaceutical life cycle management. Contract Pharma
Tasić, L., Marinković, V. (2018) Farmaceutski menadžment i marketing. Farmaceutski fakultet u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika2303345S
primljen: 03.05.2023.
prihvaćen: 14.06.2023.
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka