Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 6, str. 133-142
Ekonomsko-bezbednosni aspekt koridora H na deonici od Grdelice do državne granice sa BJR Makedonijom
Visoka škola akademskih studija 'Dositej', Beograd
Ključne reči: Evropska unija; Koridor X; projekat
Sažetak
Značaj integracija u okviru Evropske unije (EU) i drugih različitih oblika povezivanja, evropskih zemalja je veliki. Komunikacije bitno doprinose povezivanju ovih zemalja. Srbija, kao zemlja koja aplicira priključenje Evropskoj uniji, je učinila maksimalan napor na tom putu. Posebno su izraženi rad na projektima izgradnje komunikacijskih koridora, koji povezuju centralni deo Evrope sa Azijom, te skraćuju put kretanja ljudi i robe. Pored toga, veliki doprinos je dat na bezbednosti ljudi kako tokom kretanja ovim koridorima, tako i onih koji žive na teritoriji Republike Srbije. U vremenu migrantske krize, posebno je istaknuta i bezbednosno ugrožena upravo deonica Koridora X, jer je njome i prošao najveći broj migranata iz Azije na putu ka Evropskoj uniji. I na tom planu, Srbija je dala posebno veliki doprinos relaksaciji bezbednosne ugroženosti Evropske unije, kako odnosom prema migrantima, kontrolom njihovog kretanja, kao i samim njihovim zbrinjavanjem.
Reference
Adams, J.R., Brandt, S.E., Martin, D.M. (1979) Managing by project management. Dayton: UTC
Cable, D.R., Adams, J.R. (1982) Organizing for Project Management. Project Management Institute, Drexel Hill
Cheland, D.I., King, W.R. (1975) Systems Analysis and Project Management. New York: McGraw-Hill
CIP (1992) Koridor 10. Beograd
Čović, N., ur. (2001) Srbija posle Miloševića - program rešavanja krize u Pčinjskom okrugu. Beograd: Liber-press
Grupa autora (1978) Razoružavanje - problem savremenog sveta. Beograd: VINU
Grupa autora (2001) 'Partnerstvo za mir' i SR Jugoslavija. Beograd: Institut za geopolitičke studije
Jovanović, P. (2007) Projektni menadžer. Beograd: VŠPM
Jovanović, P. (2006) Upravljanje projektom. Beograd: FON
Kock, D. (1977) Project managment handbook. London: Gower Press
Liber-press (2002) Dokumenti o Kosovu i Metohiji. Beograd, Biblioteka Dokumenti
Melon, K., Miler, Ž., Semlen, Ž. (1989) Neoružani otpor. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Mijalkovski, M., Damjanov, P. (2002) Terorizam albanskih ekstremista. Beograd: NIC 'Vojska'
Milošević, N. (1989) Projektovanje istraživanja u ratnoj veštini. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Pajsije, Tanasijević Arhimandrit (1999) Prepodobni otac naš Prohor Pčinjski mirotočivi i čudotvorac manastir Prepodobnog Prohora Pčinjskog. Vranje: Bratstvo manastira Prepodobnog Prohora Pčinjskog
Simić, M. (1988) Savremeni međunarodni odnosi i rat. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Vejl, L.Dž. (1991) Civilna odbrana - SAD, Švajcarska, V. Britanija, SSSR. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: VINC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806133Z
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka