Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 72, br. 2, str. 280-284
Upravljanje promjenama u preduzećima drumskog transporta po modelu strateškog menadžmenta
aFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, R. Crna Gora
bUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Srbija

e-adresaautoboka@t-com.me
Ključne reči: promjene; transport; upravljanje
Sažetak
Upravljanje promjenama u preduzećima drumskog transporta u savremenim uslovima zahtijeva od menadžmenta tih preduzeća permanentno i brzo reagovanje na promjene, prilagođavanje promjenama i po potrebi sprovođenje neophodnih promjena. Drumski transport, kao veoma dinamičan sistem, je pod velikim uticajem promjena posebno iz okruženja pa je za efikasno upravljanje preduzećem u drumskom transportu neophodno upravljanje promjenama. Jedan od modela za efikasno upravljanje preduzećima u drumskom transportu je model strateškog menadžmenta. U radu je analitički prikazan praktičan proces upravljanja promjenama po modelu strateškog menadžmenta u preduzećima drumskog transporta.
Reference
Bulat, V. (2008) Organizacija preduzeća. Kruševac: ICIM
Dulanović, Ž.I., Jaško, O. (2009) Organizaciona struktura i promene. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Jovanović, P. (1999) Strateški menadžment. Beograd: Grafoslog
Jovanović, P. (2006) Upravljanje projektom. Beograd: FON
Todorović, J. (2000) Upravljanje promenama u funkciji implementacije strategije preduzeća. u: Menadžment promena - zbornik radova, Beograd: FON
Vešović, V. (2016) Menadžment u saobraćaju. Berane: FSKL
Vešović, V. (2009) Strateški menadžment u saobraćaju. Berane: FSKL
Vešović, V. (2014) Organizacija saobraćajnih preduzeća. Berane: FSKL
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1702280S
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka