Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 3, str. 159-172
Primena cost-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata - ekonomski aspekt
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Čačak

e-adresadragana0503@yahoo.com
Ključne reči: javni projekti; investicioni projekti; investicione alternative; životni ciklus; cost-benefit analiza; ekonomska analiza; kriterijum; neto sadašnja vrednost novčanih tokova; cost-benefit koeficijent
Sažetak
Cost-benefit analiza je celovita analiza koristi i troškova koje jedan projekat donosi samom vlasniku projekta i društvu u celini (uključujući i investitora). Izbor najbolje investicione alternative ostvaruje na osnovu finansijske i ekonomske analize, kao dva integralna dela cost-benefit analize. Prvu od ovih analiza obradila je ista grupa autora u članku 'Primena cost-benefit analize u vrednovanju i izboru javnih projekata (finansijski aspekt)', objavljenom u prethodnom broju časopisa Vojnotehnički glasnik. Predmet obrade ovog rada je ekonomska analiza, kao logički nastavak prethodnog rada. Zbog toga se na brojne oznake tabela, uključenih u sadržaj finansijske analize (1-3), nadovezuju (prema hronološkom redu) oznake tabela koje pripadaju ekonomskoj analizi (6-8). Sprovođenje ekonomske analize ostvaruje se prema određenoj, dosta složenoj proceduri, a završava se utvrđivanjem kriterijuma ekonomske (društvene) isplativosti projekta. U radu su obrađeni osnovni pokazatelji ekonomskog (društvenog) prinosa projekta, kao što su: neto sadašnja vrednost novčanih tokova i cost-benefit koeficijent.
Reference
Čupić, M. (2009) Cost-benefit analiza. Kragujevac: Business Start-up centre
Dinkić, M. (1990) Upravljanje razvojem zajedničkih potreba - cost-benefit analiza. Beograd: Ekonomski institut
Djedović, B.N., Nadoveza, B.N. (2008) Kvantitativne metode u menadžmentu. Beograd: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Đedović, B. (2010) Vodjenje i vrednovanje projekata. Beograd: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Frame, J.D. (2002) The new project management. San Francisco: The Jossey-Bass
Hilton, R., Maher, M., Selto, F. (2003) Cost-benefit Management: Strategies for Business Decisions. New York: McGraw-Hill/Irwin
Jovanović, P. (2006) Upravljanje projektom. Beograd: FON
Jovanović-Božinov, M., Langović, A. (2003) Upravljanje projektom. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Malešević, E., Malešević, D. (2003) Upravljanje investicijama. Subotica: Građevinski fakultet
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija, metode, primena u logistici (softver). Beograd: CVŠ VJ
Pamučar, D. (2008) Primena SWOT analize na sistem integralnog transporta Vojske Srbije. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 2, str. 237-247
Panić, P. (2006) Investicije, ocena i upravljanje projektima. Bijeljina: Fakultet spoljne trgovine
Petrović, N. (1993) Analiza 'troškovi-rezultati' u izboru projekata tehničke modernizacije. Novi glasnik, 1(4-5): 88-92
Raković, R. (2007) Kvalitet u upravljanju projektima. Beograd: Građevinska knjiga
Sniedovich, M. (2005) Towards an AoA - Pree Courseware for Critical Path Method. Australia: The University of Melburne
Stevenson, W.J. (2005) Operations management. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg61-1441
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka