Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 3, str. 293-327
Analiza i predlog novog modela kratkoročnog planiranja rada u Vojsci Srbije
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
bUprava za operativno planiranje (JZ), Generalštab Vojske Srbije, Beograd
Ključne reči: model; planiranje; kratkoročno planiranje; Vojska Srbije
Sažetak
U članku se razmatra funkcija planiranja rada, kao jedna od osnovnih procesnih funkcija komandovanja i rukovođenja. Polazeći od sadašnjeg stanja u planiranju rada, koje karakteriše neuređenost normativne sfere i diskontinuitet između dugoročnog, srednjoročnog i kratkoročnog planiranja, predlaže se novi model kratkoročnog planiranja rada. Predloženi model predstavlja istovremeno novi pristup i metodološki uređen algoritam u procesu planiranja rada i, kao takav, mogao bi da bude model za preuređenje oblasti planiranja rada u sistemu odbrane u celini. S obzirom na to da model može da ima dve varijante (prva, koja se zasniva na paralelnom procesu planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja (PPBI) i godišnjeg planiranja rada, i druge, uvođenje 'administrativnog planskog ciklusa', koji bi uvažio sve relevantne činioce koji usmeravaju i ograničavaju planiranje rada) u članku se razmatraju prednosti i nedostatci obe varijante i upravljanje resursima neophodnim za primenu jedne ili druge varijante.
Reference
*** (2008) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
*** (2008) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije - privremeno. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
*** (2007) Ministarstvo odbrane Republike Srbije - razvoj i uvođenje sistema planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja (studija). Beograd
*** (2011) Pravilnik o planiranju, programiranju, budžetiranju i izvršenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Službeni vojni list / SVL, br. 9
*** (2010) Doktrina Voske Srbije. Medija centar 'Odbrana'
*** (2009) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni vojni list, br. 34
Adižes, I. (1994) Životni ciklus preduzeća. Novi Sad: Prometej
Čubra, N. (1973) Planiranje razvoja oružanih snaga. Beograd: Vojna ekonomska akademija
Čubra, N. (1989) Planiranje razvoja opštenarodne odbrane. Beograd: Poslovna politika
Dulanović, Ž.I., Ondrej, J. (2002) Organizaciona struktura - metode i modeli. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Jovanović, B. (1977) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: CVVŠ JNA
Jovanović, P. (2008) Upravljanje projektom. Beograd: Zuhra
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Radunović, D., i dr. (1969) Savremena organizacija rada. Beograd: Rad
Vlada Republike Srbije (2007) Smernice za izradu godišnjeg operativnog plana (GOP). Beograd
Vujaklija, M. (1988) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka